Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30
ベトナム社会に常に良い刺激を与えて国家の発展に寄与する
Đóng góp và sự phát triển của đất nước, tạo dựng nền kinh tế phát triển bền vững
QUAN NIỆM KINH DOANH CƠ BẢN

社是:SỨ MỆNH
新しい価値とナンバーワンのサービスを通じて社会に貢献する
Cống hiến cho xã hội thông qua một giá trị mới và dịch vụ hoàn hảo
 
運営方針:QUAN NIỆM KINH DOANH
優秀な人財を育て、日本で学ぶべきことを速やかに吸収出来る訓練を提供する
Đào tạo bồi dưỡng nhân tài, đào tạo huấn luyện nhằm tiếp thu nhanh chóng để
học tập tại Nhật Bản
 
営業方針:PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH
・顧客か安心して事業が続けられる様、業務を完全補佐する
 Tạo sự an tâm từ phía khách hàng để nhận được sự hỗ trợ công việc giúp thúc
 đẩy hoạt động kinh doanh
・受入機関が安全に業務遂行と知識・技能・技術吸収が出来るよう
 あらゆる努力を惜しまない
 Tạo sự an tâm đối với công ty tiếp nhận, không ngừng nỗ lực để tiếp thu tri thức, kỹ năng,
kỹ thuật và hoàn thành công việc
・職員が職務遂行を楽しめる環境を確保する
 Tạo lập một môi trường để nhân viên nỗ lực phấn đấu trong công việc

Trung tâm Nhật ngữ C.I.P
Tel : 
0382.698.678
Địa chỉ:
VP1: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
VP2: Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Facebook Nhật Ngữ CIP : https://www.facebook.com/nhatnguC.I.P
Fanpage : https://www.facebook.com/cipjapan
Website : https://www.cipjapan.com/
Instagram : https://www.instagram.com/cip.education/
Tiktok : www.tiktok.com/@cipjapan
Youtube : https://youtube.com/channel/UCvyiIhMoPq57Em12NQL0Itw

 

Form đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau

Danh mục
Nhận xét
Go to top