Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30
Học tiếng Nhật - Từ vựng N4 "Bài 1"
Kanji           Hiragana           Tiếng Việt
                 あ                     Ah
                 ああ                  Như thế 
                 あいさつ・する Chào hỏi
             あいだ              Giữa 
合う         あう                 Hợp ,phù hợp 
                 あかちゃん       Em bé 
上る         あがる              Tăng lên ,đi lên,nâng lên
赤ん坊     あかんぼう       Em bé sơ sinh 
空く         あく                  Trống rỗng 
                 アクセサリー    Đồ nữ trang 
                 あげる              Tăng lên,nâng lên,cho ,biếu ,tặng
浅い         あさい              Cạn,nông cạn,hời hợt
             あじ                  Vị ,hương vị
                 アジア              Châu á
明日         あす                 Ngày mai 
遊び         あそび              Chơi 
集る         あつまる           Tập hợp ,thu thập 
集める     あつめる           Thu thập 
                 アナウンサー    Người phát thanh viên
                 アフリカ           Châu phi 
                 アメリカ           Nước mỹ
謝る         あやまる           Xin lỗi 
                 アルコール        Cồn ,rượu
                 アルバイト        Việc làm thêm
安心         あんしん           An tâm 
安全         あんぜん           An toàn 
                 あんな              Như thế kia
案内         あんない・する Hướng dẫn
以下         いか                  Ít hơn,dưới mức,dưới 
以外         いがい              Ngoài 
医学         いがく              Y học 
生きる     いきる              Sống 
意見         いけん              Ý kiến 
             いし                 Hòn đá 
                 いじめる           Trêu chọc
以上         いじょう           Nhiều hơn 
急ぐ         いそぐ              Vội vàng,nhanh khẩn trương
Form đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau

Danh mục
Nhận xét
mail zalo messager call
Go to top