Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30
Danh sách 1945 chữ kanji
Kanji    Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép    Đọc
1    日    nhật    mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo    nichi, jitsu
2    一    nhất    một, đồng nhất, nhất định    ichi, itsu
3    国    quốc    nước, quốc gia, quốc ca    koku
4    十    thập    mười    juu, jiQ
5    大    đại    to lớn, đại dương, đại lục    dai, tai
6    会    hội    hội họp, đại hội    kai, e
7    人    nhân    nhân vật    jin, nin
8    年    niên    năm, niên đại    nen
9    二    nhị    2    ni
10    本    bản    sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất    hon
11    三    tam    3    san
12    中    trung    trung tâm, trung gian, trung ương    chuu
13    長    trường, trưởng    trường giang, sở trường; hiệu trưởng    choo
14    出    xuất    xuất hiện, xuất phát    shutsu, sui
15    政    chính    chính phủ, chính sách, hành chính    sei, shoo
16    五    ngũ    5    go
17    自    tự    tự do, tự kỉ, tự thân    ji, shi
18    事    sự    sự việc    ji, zu
19    者    giả    học giả, tác giả    sha
20    社    xã    xã hội, công xã, hợp tác xã    sha
21    月    nguyệt    mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực    getsu, gatsu
22    四    tứ    4    shi
23    分    phân    phân số, phân chia    bun, fun, bu
24    時    thời    thời gian    ji
25    合    hợp    thích hợp, hội họp, hợp lí    goo, gaQ, kaQ 
26    同    đồng    đồng nhất, tương đồng    doo
27    九    cửu    9    kyuu, ku
28    上    thượng    thượng tầng, thượng đẳng    joo, shoo
29    行    hành, hàng    thực hành, lữ hành; ngân hàng    koo, gyoo, an
30    民    dân    quốc dân, dân tộc    min 
31    前    tiền    trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền    zen
32    業    nghiệp    nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp    gyoo, goo
33    生    sinh    sinh sống, sinh sản    sei, shoo
34    議    nghị    nghị luận, nghị sự    gi
35    後    hậu    sau, hậu quả, hậu sự    go, koo
36    新    tân    mới, cách tân, tân thời    shin
37    部    bộ    bộ môn, bộ phận    bu
38    見    kiến    ý kiến    ken
39    東    đông    phía đông    too
40    間    gian    trung gian, không gian    kan, ken
41    地    địa    thổ địa, địa đạo    chi, ji
42    的    đích    mục đích, đích thực    teki
43    場    trường    hội trường, quảng trường    joo
44    八    bát    8    hachi
45    入    nhập    nhập cảnh, nhập môn, nhập viện    nyuu
46    方    phương    phương hướng, phương pháp    hoo
47    六    lục    6    roku
48    市    thị    thành thị, thị trường    shi
49    発    phát    xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn    hatsu, hotsu
50    員    viên    thành viên, nhân viên    in
51    対    đối    đối diện, phản đối, đối với    tai, tsui
52    金    kim    hoàng kim, kim ngân    kin, kon
53    子    tử    tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử    shi, su
54    内    nội    nội thành, nội bộ    nai, dai
55    定    định    thiết định, quyết định, định mệnh    tei, joo
56    学    học    học sinh, học thuyết    gaku
57    高    cao    cao đẳng, cao thượng    koo
58    手    thủ    tay, thủ đoạn    shu
59    円    viên    viên mãn, tiền Yên    en
60    立    lập    thiết lập, tự lập    ritsu, ryuu
61    回    hồi    vu hồi, chương hồi    kai, e
62    連    liên    liên tục, liên lạc    ren
63    選    tuyển    tuyển chọn    sen
64    田    điền    điền viên, tá điền    den
65    七    thất    7    shichi
66    代    đại    đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế    dai, tai
67    力    lực    sức lực    ryoku, riki
68    今    kim    đương kim, kim nhật    kon, kin
69    米    mễ    gạo    bei, mai
70    百    bách    trăm, bách niên    hyaku
71    相    tương, tướng    tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng    soo, shoo
72    関    quan    hải quan, quan hệ    kan
73    明    minh    quang minh, minh tinh    mei, myoo
74    開    khai    khai mạc, khai giảng    kai
75    京    kinh    kinh đô, kinh thành    kyoo, kei
76    問    vấn    vấn đáp, chất vấn, vấn đề    mon
77    体    thể    hình thể, thân thể, thể thao    tai, tei
78    実    thực    sự thực, chân thực    jitsu
79    決    quyết    quyết định    ketsu
80    主    chủ    chủ yếu, chủ nhân    shu, su
81    動    động    hoạt động, chuyển động    doo
82    表    biểu    biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn    hyoo
83    目    mục    mắt, hạng mục, mục lục    moku, boku
84    通    thông    thông qua, thông hành, phổ thông    tsuu, tsu
85    化    hóa    biến hóa    ka, ke
86    治    trị    cai trị, trị an, trị bệnh    chi, ji
87    全    toàn    toàn bộ    zen
88    度    độ    mức độ, quá độ, độ lượng    do, to, taku
89    当    đương, đáng    chính đáng; đương thời, tương đương    too
90    理    lí    lí do, lí luận, nguyên lí    ri
91    山    sơn    núi, sơn hà    san
92    小    tiểu    nhỏ, ít    shoo
93    経    kinh    kinh tế, sách kinh, kinh độ    kei, kyoo
94    制    chế    chế ngự, thể chế, chế độ    sei
95    法    pháp    pháp luật, phương pháp    hoo, haQ, hoQ
96    下    hạ    dưới, hạ đẳng    ka, ge
97    千    thiên    nghìn, nhiều, thiên lí    sen
98    万    vạn    vạn, nhiều, vạn vật    man, ban
99    約    ước    lời hứa (ước nguyện), ước tính    yaku
100    戦    chiến    chiến tranh, chiến đấu    sen
101    外    ngoại    ngoài, ngoại thành, ngoại đạo    gai, ge
102    最    tối    nhất (tối cao, tối đa)    sai
103    調    điều, điệu    điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu    choo
104    野    dã    cánh đồng, hoang dã, thôn dã    ya
105    現    hiện    xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình    gen
106    不    bất    bất công, bất bình đẳng, bất tài    fu, bu
107    公    công    công cộng, công thức, công tước    koo
108    気    khí    không khí, khí chất, khí khái, khí phách     ki, ke
109    勝    thắng    thắng lợi, thắng cảnh    shoo
110    家    gia    gia đình, chuyên gia    ka, ke
111    取    thủ    lấy, nhận    shu
112    意    ý    ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý    I
113    作    tác    tác phẩm, công tác, canh tác    saku, sa
114    川    xuyên    sông    sen
115    要    yêu, yếu    yêu cầu; chủ yếu    yoo
116    用    dụng    sử dụng, dụng cụ, công dụng    yoo
117    権    quyền    chính quyền, quyền uy, quyền lợi    ken, gon
118    性    tính    tính dục, giới tính, bản tính, tính chất    sei, shoo
119    言    ngôn    ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn    gen, gon
120    氏    thị    họ    shi
121    務    vụ    chức vụ, nhiệm vụ    mu
122    所    sở    trụ sở    sho
123    話    thoại    nói chuyện, đối thoại, giai thoại    wa
124    期    kì    thời kì, kì hạn    ki, go
125    機    cơ    cơ khí, thời cơ, phi cơ    ki
126    成    thành    thành tựu, hoàn thành, trở thành    sei, joo
127    題    đề    đề tài, đề mục, chủ đề    dai
128    来    lai    đến, tương lai, vị lai    rai
129    総    tổng    tổng số, tổng cộng    soo
130    産    sản    sản xuất, sinh sản, cộng sản    san
131    首    thủ    đầu, cổ, thủ tướng    shu
132    強    cường, cưỡng    cường quốc; miễn cưỡng    kyoo, goo
133    県    huyện    huyện, tỉnh    ken
134    数    số    số lượng    suu, su
135    協    hiệp    hiệp lực    kyoo
136    思    tư    nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy    shi
137    設    thiết    thiết lập, kiến thiết    setsu
138    保    bảo    bảo trì, bảo vệ, đảm bảo    ho
139    持    trì    cầm, duy trì    ji
140    区    khu    khu vực, địa khu    ku
141    改    cải    cải cách, cải chính    kai
142    以    dĩ    dĩ tiền, dĩ vãng    I
143    道    đạo    đạo lộ, đạo đức, đạo lí    doo, too
144    都    đô    đô thị, đô thành    to, tsu
145    和    hòa    hòa bình, tổng hòa, điều hòa    wa, o
146    受    thụ    nhận, tiếp thụ    ju
147    安    an    an bình, an ổn    an
148    加    gia    tăng gia, gia giảm    ka
149    続    tục    tiếp tục    zoku
150    点    điểm    điểm số, điểm hỏa    ten
151    進    tiến    thăng tiến, tiền tiến, tiến lên    shin
152    平    bình    hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường    hei, byoo
153    教    giáo    giáo dục, giáo viên    kyoo
154    正    chính    chính đáng, chính nghĩa, chân chính    sei, shoo
155    原    nguyên    thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc    gen
156    支    chi    chi nhánh, chi trì (ủng hộ)    shi
157    多    đa    đa số    ta
158    世    thế    thế giới, thế gian, thế sự    sei, se
159    組    tổ    tổ hợp, tổ chức    so
160    界    giới    thế giới, giới hạn, địa giới    kai
161    挙    cử    tuyển cử, cử động, cử hành    kyo
162    記    kí    thư kí, kí sự, kí ức    ki
163    報    báo    báo cáo, báo thù, báo đáp    hoo
164    書    thư    thư đạo, thư tịch, thư kí    sho
165    心    tâm    tâm lí, nội tâm    shin
166    文    văn    văn chương, văn học    bun, mon
167    北    bắc    phương bắc    hoku
168    名    danh    danh tính, địa danh    mei, myoo
169    指    chỉ    chỉ định, chỉ số    shi
170    委    ủy    ủy viên, ủy ban, ủy thác    I
171    資    tư    tư bản, đầu tư, tư cách    shi
172    初    sơ    sơ cấp    sho
173    女    nữ    phụ nữ    jo, nyo, nyoo
174    院    viện    học viện, y viện    in
175    共    cộng    tổng cộng, cộng sản, công cộng    kyoo
176    元    nguyên    gốc    gen, gan
177    海    hải    hải cảng, hải phận    kai
178    近    cận    thân cận, cận thị, cận cảnh    kin
179    第    đệ    đệ nhất, đệ nhị    dai
180    売    mại    thương mại    bai
181    島    đảo    hải đảo    too
182    先    tiên    tiên sinh, tiên tiến    sen
183    統    thống    thống nhất, tổng thống, thống trị    too
184    電    điện    phát điện, điện lực    den
185    物    vật    động vật    butsu, motsu
186    済    tế    kinh tế, cứu tế    sai
187    官    quan    quan lại    kan
188    水    thủy    thủy điện    sui
189    投    đầu    đầu tư, đầu cơ    too
190    向    hướng    hướng thượng, phương hướng    koo
191    派    phái    trường phái    ha
192    信    tín    uy tín, tín thác, thư tín    shin
193    結    kết    đoàn kết, kết thúc    ketsu
194    重    trọng, trùng    trọng lượng; trùng phùng    juu, choo
195    団    đoàn    đoàn kết, đoàn đội    dan, ton
196    税    thuế    thuế vụ    zei
197    予    dự    dự đoán, dự báo    yo
198    判    phán    phán quyết, phán đoán    han, ban
199    活    hoạt    hoạt động, sinh hoạt    katsu
200    考    khảo    khảo sát, tư khảo    koo
201    午    ngọ    chính ngọ    go
202    工    công    công tác, công nhân    koo, ku
203    省    tỉnh    tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh    sei, shoo
204    知    tri    tri thức, tri giác    chi
205    画    họa, hoạch    họa sĩ; kế hoạch    ga, kaku
206    引    dẫn    dẫn hỏa    in
207    局    cục    cục diện, cục kế hoạch    kyoku
208    打    đả    đả kích, ẩu đả    da
209    反    phản    phản loạn, phản đối    han, hon, tan
210    交    giao    giao hảo, giao hoán    koo
211    品    phẩm    sản phẩm    hin
212    解    giải    giải quyết, giải thể, giải thích    kai, ge
213    査    tra    điều tra    sa
214    任    nhiệm    trách nhiệm, nhiệm vụ    nin
215    策    sách    đối sách    saku
216    込    <vào>        -
217    領    lĩnh, lãnh    thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực    ryoo
218    利    lợi    phúc lợi, lợi ích    ri
219    次    thứ    thứ nam, thứ nữ    ji, shi
220    際    tế    quốc tế    sai
221    集    tập    tập hợp, tụ tập    shuu
222    面    diện    phản diện, chính diện    men
223    得    đắc    đắc lợi, cầu bất đắc    toku
224    減    giảm    gia giảm, giảm    gen
225    側    trắc    bên cạnh    soku
226    村    thôn    thôn xã, thôn làng    son
227    計    kê, kế    thống kê; kế hoạch, kế toán    kei
228    変    biến    biến đổi, biến thiên    hen
229    革    cách    da thuộc, cách mạng    kaku
230    論    luận    lí luận, ngôn luận, thảo luận    ron
231    別    biệt    biệt li, đặc biệt, tạm biệt    betsu
232    使    sử, sứ    sử dụng; sứ giả, thiên sứ    shi
233    告    cáo    báo cáo, thông cáo    koku
234    直    trực    trực tiếp, chính trực    choku, jiki
235    朝    triều    buổi sáng, triều đình    choo
236    広    quảng    quảng trường, quảng đại    koo
237    企    xí    xí nghiệp, xí hoạch    ki
238    認    nhận    xác nhận, nhận thức    nin
239    億    ức    trăm triệu    oku
240    切    thiết    cắt, thiết thực, thân thiết    setsu, sai
241    求    cầu    yêu cầu, mưu cầu    kyuu
242    件    kiện    điều kiện, sự kiện, bưu kiện    ken
243    増    tăng    tăng gia, tăng tốc    zoo
244    半    bán    bán cầu, bán nguyệt    han
245    感    cảm    cảm giác, cảm xúc, cảm tình    kan
246    車    xa    xe cộ, xa lộ    sha
247    校    hiệu    trường học    koo
248    西    tây    phương tây    sei, sai
249    歳    tuế    tuổi, năm, tuế nguyệt    sai, sei
250    示    thị    biểu thị    ji, shi
251    建    kiến    kiến thiết, kiến tạo    ken, kon
252    価    giá    giá cả, vô giá, giá trị    ka
253    付    phụ    phụ thuộc, phụ lục    fu
254    勢    thế    tư thế, thế lực    sei
255    男    nam    đàn ông, nam giới    dan, nan
256    在    tại    tồn tại, thực tại    zai
257    情    tình    tình cảm, tình thế    joo, sei
258    始    thủy    ban đầu, khai thủy, nguyên thủy    shi
259    台    đài    lâu đài, đài    dai, tai
260    聞    văn    nghe, tân văn (báo)    bun, mon
261    基    cơ    cơ sở, cơ bản    ki
262    各    các    các, mỗi    kaku
263    参    tham    tham chiếu, tham quan, tham khảo    san
264    費    phí    học phí, lộ phí, chi phí    hi
265    木    mộc    cây, gỗ    boku, moku
266    演    diễn    diễn viên, biểu diễn, diễn giả    en
267    無    vô    hư vô, vô ý nghĩa    mu, bu
268    放    phóng    giải phóng, phóng hỏa, phóng lao    hoo
269    昨    tạc    <hôm> qua, <năm> qua..    saku
270    特    đặc    đặc biệt, đặc công    toku
271    運    vận    vận chuyển, vận mệnh    un
272    係    hệ    quan hệ, hệ số    kei
273    住    trú, trụ    cư trú; trụ sở    juu
274    敗    bại    thất bại    hai
275    位    vị    vị trí, tước vị, đơn vị    I
276    私    tư    tư nhân, công tư, tư lợi    shi
277    役    dịch    chức vụ, nô dịch    eki, yaku
278    果    quả    hoa quả, thành quả, kết quả    ka
279    軍    quân    quân đội, quân sự    gun
280    井    tỉnh    giếng    sei, shoo
281    格    cách    tư cách, cách thức, sở hữu cách    kaku, koo
282    料    liệu    nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu    ryoo
283    語    ngữ    ngôn ngữ, từ ngữ    go
284    職    chức    chức vụ, từ chức    shoku
285    終    chung    chung kết, chung liễu    shuu
286    宮    cung    cung điện    kyuu, guu, ku
287    検    kiểm    kiểm tra    ken
288    死    tử    tử thi, tự tử    shi
289    必    tất    tất nhiên, tất yếu    hitsu
290    式    thức    hình thức, phương thức, công thức    shiki
291    少    thiếu, thiểu    thiếu niên; thiểu số    shoo
292    過    qua, quá    thông qua; quá khứ, quá độ    ka
293    止    chỉ    đình chỉ    shi
294    割    cát    chia cắt, cát cứ    katsu
295    口    khẩu    miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ    koo, ku
296    確    xác    chính xác, xác lập, xác suất    kaku
297    裁    tài    may vá, tài phán, trọng tài    sai
298    置    trí    bố trí, bài trí, vị trí    chi
299    提    đề    cung cấp, đề cung    tei
300    流    lưu    lưu lượng, hạ lưu, lưu hành    ryuu, ru
301    能    năng    năng lực, tài năng    noo
302    有    hữu    sở hữu, hữu hạn    yuu, u
303    町    đinh    khu phố    choo
304    沢    trạch    đầm lầy    taku
305    球    cầu    quả cầu, địa cầu    kyuu
306    石    thạch    đá, thạch anh, bảo thạch    seki, shaku, koku
307    義    nghĩa    ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa    gi
308    由    do    tự do, lí do    yu, yuu, yui
309    再    tái    lại, tái phát    sai, sa
310    営    doanh    doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại    ei
311    両    lưỡng    hai, lưỡng quốc    ryoo
312    神    thần    thần, thần thánh, thần dược    shin, jin
313    比    tỉ    so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ    hi
314    容    dung    dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận    yoo
315    規    quy    quy tắc, quy luật    ki
316    送    tống    tiễn, tống tiễn, tống đạt    soo
317    消    tiêu    tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất    shoo
318    銀    ngân    ngân hàng, ngân lượng, kim ngân    gin
319    状    trạng    tình trạng, trạng thái, cáo trạng    joo
320    輸    thâu    thâu nhập, thâu xuất    yu
321    研    nghiên    mài, nghiên cứu    ken
322    談    đàm    hội đàm, đàm thoại    dan
323    説    thuyết    tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết    setsu, zei
324    常    thường    bình thường, thông thường    joo
325    応    ứng    đáp ứng, ứng đối, phản ứng    oo
326    空    không    không khí, hư không, hàng không    kuu
327    夫    phu    trượng phu, phu phụ    fu, fuu
328    争    tranh    đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh    soo
329    身    thân    thân thể, thân phận    shin
330    優    ưu    ưu việt, ưu thế, ưu tiên    yuu
331    違    vi    vi phạm, tương vi    I
332    護    hộ    bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ    go
333    店    điếm    cửa hàng, tửu điếm    ten
334    土    thổ    thổ địa, thổ công    do, to
335    率    suất    thống suất, xác suất, tỉ lệ suất    sotsu, ritsu
336    士    sĩ    chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ    shi
337    算    toán    tính toán, kế toán, toán học    san
338    育    dục    giáo dục, dưỡng dục    iku
339    配    phối    phân phối, chi phối, phối ngẫu    hai
340    術    thuật    kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật    jutsu
341    商    thương    thương mại, thương số    shoo
342    収    thu    thu nhập, thu nhận, thu hoạch    shuu
343    武    vũ    vũ trang, vũ lực    bu, mu
344    州    châu    tỉnh, bang, châu lục    shuu
345    導    đạo    dẫn đường, chỉ đạo    doo
346    農    nông    nông nghiệp, nông thôn, nông dân    noo
347    構    cấu    cấu tạo, cấu thành, cơ cấu    koo
348    疑    nghi    nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi    gi
349    残    tàn    tàn dư, tàn tích, tàn đảng    zan
350    与    dữ, dự    cấp dữ, tham dự    yo
351    足    túc    chân, bổ túc, sung túc    soku
352    何    hà    cái gì, hà cớ    ka
353    断    đoạn, đoán    phán đoán, đoạn tuyệt    dan
354    真    chân    chân lí, chân thực    shin
355    転    chuyển    chuyển động    ten
356    楽    lạc, nhạc    an lạc, lạc thú, âm nhạc    gaku, raku
357    施    thi    thực thi, thi hành    shi, se
358    庁    sảnh    đại sảnh    choo
359    番    phiên    thứ tự, phiên hiệu    ban
360    害    hại    có hại, độc hại, lợi hại    gai
361    援    viện    viện trợ    en
362    究    cứu    nghiên cứu, cứu cánh    kyuu
363    可    khả    có thể, khả năng, khả dĩ    ka
364    起    khởi    khởi động, khởi sự, khởi nghĩa    ki
365    視    thị    thị sát, thị lực, giám thị    shi
366    副    phó    phó, phó phòng    fuku
367    線    tuyến    dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến    sen
368    急    cấp    khẩn cấp, cấp cứu    kyuu
369    例    lệ    ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ    rei
370    食    thực    ẩm thực, thực đường    shoku, jiki
371    補    bổ    bổ sung, bổ túc    ho
372    額    ngạch    trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch    gaku
373    証    chứng    bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận    shoo
374    館    quán    đại sứ quán, hội quán    kan
375    質    chất    vật chất, phẩm chất, khí chất    shitsu, shichi, chi
376    限    hạn    giới hạn, hữu hạn, hạn độ    gen
377    難    nan, nạn    khó, nan giải, nguy nan; tai nạn    nan
378    製    chế    chế tạo    sei
379    監    giam, giám    giam cấm; giám đốc, giám sát    kan
380    声    thanh    âm thanh, thanh điệu    sei, shoo
381    準    chuẩn    tiêu chuẩn, chuẩn bị    jun
382    落    lạc    rơi, lạc hạ, trụy lạc    raku
383    病    bệnh    bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật    byoo, hei
384    張    trương    chủ trương, khai trương    choo
385    葉    diệp    lá, lạc diệp, hồng diệp    yoo
386    警    cảnh    cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ    kei
387    技    kĩ    kĩ thuật, kĩ nghệ    gi
388    試    thí    thí nghiệm, thí điểm    shi
389    英    anh    anh hùng, anh tú, anh tuấn    ei
390    松    tùng    cây tùng, tùng bách    shoo
391    担    đảm    đảm đương, đảm bảo    tan
392    幹    cán    cán sự, cán bộ    kan
393    景    cảnh    cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh    kei
394    備    bị    trang bị, phòng bị, thiết bị    bi
395    防    phòng    phòng vệ, phòng bị, đề phòng    boo
396    南    nam    phương nam    nan, na
397    美    mĩ    mĩ nhân, mĩ lệ    bi
398    労    lao    lao động, lao lực, công lao    roo
399    谷    cốc    thung lũng, khê cốc    koku
400    態    thái    trạng thái, hình thái, thái độ    tai
401    崎    khi    mũi đất    -
402    着    trước    đến, đáo trước, mặc    chaku, jaku
403    横    hoành    tung hoành, hoành độ, hoành hành    oo
404    映    ánh    phản ánh    ei
405    形    hình    hình thức, hình hài, định hình    kei,gyoo
406    席    tịch    chủ tịch, xuất tịch (tham gia)    seki
407    域    vực    khu vực, lĩnh vực    iki
408    待    đãi    đợi, đối đãi    tai
409    象    tượng    hiện tượng, khí tượng, hình tượng    shoo, zoo
410    助    trợ    hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ    jo
411    展    triển    triển khai, phát triển, triển lãm    ten
412    屋    ốc    phòng ốc    oku
413    働    động    lao động    doo
414    佐    tá    phò tá, trợ tá    sa
415    宅    trạch    nhà ở    taku
416    票    phiếu    lá phiếu, đầu phiếu    hyoo
417    伝    truyền, truyện    truyền đạt, truyền động; tự truyện    den
418    福    phúc    phúc, hạnh phúc, phúc lợi    fuku
419    早    tảo    sớm, tảo hôn    soo, saQ
420    審    thẩm    thẩm tra, thẩm phán, thẩm định    shin
421    境    cảnh    nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ    kyoo, kei
422    況    huống    tình huống, trạng huống    kyoo
423    仕    sĩ    làm việc    shi, ji
424    条    điều    điều khoản, điều kiện    joo
425    乗    thừa    lên xe    joo
426    想    tưởng    tư tưởng, tưởng tượng    soo, so
427    渡    độ    đi qua, truyền tay    to
428    字    tự    chữ, văn tự    ji
429    造    tạo    chế tạo, sáng tạo    zoo
430    味    vị    vị giác, mùi vị    mi
431    念    niệm    ý niệm, tưởng niệm    nen
432    負    phụ    âm, mang, phụ thương, phụ trách    fu
433    親    thân    thân thuộc, thân thích, thân thiết    shin
434    述    thuật    tường thuật. tự thuật    jutsu
435    差    sai    sai khác, sai biệt    sa
436    族    tộc    gia tộc, dân tộc, chủng tộc    zoku
437    追    truy    truy lùng, truy nã, truy cầu    tsui
438    験    nghiệm    thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm    ken, gen
439    個    cá    cá nhân, cá thể    ko
440    若    nhược    trẻ, nhược niên    jaku, nyaku
441    訴    tố    tố cáo, tố tụng    so
442    低    đê    thấp, đê hèn, đê tiện    tei
443    量    lượng    lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng    ryoo
444    然    nhiên    quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên    zen, nen
445    独    độc    cô độc, đơn độc    doku
446    供    cung    cung cấp, cung phụng    kyoo, ku
447    細    tế    tinh tế, tường tế, tế bào    sai
448    授    thụ    đưa cho, truyền thụ, giáo thụ    ju
449    医    y    y học, y viện    I
450    衛    vệ    bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh    ei
451    器    khí    khí cụ, cơ khí, dung khí    ki
452    音    âm    âm thanh, phát âm    on, in
453    花    hoa    hoa, bông hoa    ka
454    頭    đầu    đầu não    too, zu, to
455    整    chỉnh    điều chỉnh, chỉnh hình    sei
456    財    tài    tiền tài, tài sản    zai, sai
457    門    môn    cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn    mon
458    値    trị    giá trị    chi
459    退    thoái    triệt thoái, thoái lui    tai
460    守    thủ    cố thủ, bảo thủ    shu, su
461    古    cổ    cũ, cổ điển, đồ cổ    ko
462    太    thái    thái dương, thái bình    tai, ta
463    姿    tư    tư thế, tư dung, tư sắc    shi
464    答    đáp    trả lời, vấn đáp, đáp ứng    too
465    末    mạt    kết thúc, mạt vận, mạt kì    matsu, batsu
466    隊    đội    đội ngũ, quân đội    tai
467    紙    chỉ    giấy    shi
468    注    chú    chú ý, chú thích    chuu
469    株    chu    cổ phiếu    -
470    望    vọng    ước vọng, nguyện vọng, kì vọng    boo, moo
471    含    hàm    hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc    gan
472    種    chủng    chủng loại, chủng tộc    shu
473    返    phản    trả lại    hen
474    洋    dương    đại dương, tây dương    yoo
475    失    thất    thất nghiệp, thất bại    shitsu
476    評    bình    bình luận, phê bình    hyoo
477    様    dạng    đa dạng, hình dạng    yoo
478    好    hảo, hiếu    hữu hảo; hiếu sắc    koo
479    影    ảnh    hình ảnh; nhiếp ảnh    ei
480    命    mệnh, mạng    tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh    mei, myoo
481    型    hình    khuôn hình, mô hình    kei
482    室    thất    phòng, giáo thất    shitsu
483    路    lộ    đường, không lộ, thủy lộ    ro
484    良    lương    tốt, lương tâm, lương tri    ryoo
485    復    phục    phục thù, hồi phục    fuku
486    課    khóa    khóa học, chính khóa    ka
487    程    trình    trình độ, lộ trình, công trình    tei
488    環    hoàn    hoàn cảnh, tuần hoàn    kan
489    閣    các    nội các    kaku
490    港    cảng    hải cảng, không cảng    koo
491    科    khoa    khoa học, chuyên khoa    ka
492    響    hưởng    ảnh hưởng, âm hưởng    kyoo
493    訪    phóng, phỏng    phóng sự; phỏng vấn    hoo
494    憲    hiến    hiến pháp, hiến binh    ken
495    史    sử    lịch sử, sử sách    shi
496    戸    hộ    hộ khẩu    ko
497    秒    miểu    giây (1/60 phút)    byoo
498    風    phong    phong ba, phong cách, phong tục    fuu, fu
499    極    cực    cực lực, cùng cực, địa cực    kyoku, goku
500    去    khứ    quá khứ, trừ khử    kyo, ko
501    欧    âu    châu âu    oo
502    段    đoạn    giai đoạn    dan
503    管    quản    ống, mao quản, quản lí    kan
504    天    thiên    thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường    ten
505    非    phi    phi nhân đạo, phi nghĩa    hi
506    買    mãi    mua, khuyến mãi    bai
507    賞    thưởng    giải thưởng, tưởng thưởng    shoo
508    辺    biên    biên, biên giới    hen
509    競    cạnh    cạnh tranh    kyoo, kei
510    振    chấn    chấn động    shin
511    察    sát    quan sát, giám sát, cảnh sát    satsu
512    観    quan    quan sát, tham quan    kan
513    推    thôi    giới thiệu, thôi tiến    sui
514    易    dị, dịch    dễ, dịch chuyển    i, eki
515    移    di    di chuyển, di động    I
516    専    chuyên    chuyên môn, chuyên quyền    sen
517    衆    chúng    quần chúng, chúng sinh    shuu, shu
518    申    thân    thân thỉnh (xin)    shin
519    浜    banh    bờ biển    hin
520    深    thâm    thâm sâu, thâm hậu    shin
521    離    li    tách li, li khai    ri
522    督    đốc    giám đốc, đôn đốc    toku
523    白    bạch    thanh bạch, bạch sắc    kaku, byaku
524    帰    quy    hồi quy    ki
525    撃    kích    công kích, tập kích    geki
526    橋    kiều    cây cầu    kyoo
527    歩    bộ    bộ hành, tiến bộ    ho, bu, fu
528    材    tài    tài liệu    zai
529    識    thức    nhận thức, kiến thức, tri thức    shiki
530    雄    hùng    thư hùng, anh hùng, hùng tráng    yuu
531    達    đạt    đạt tới, điều đạt, thành đạt    tatsu
532    録    lục    kí lục, đăng lục    roku
533    討    thảo    thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo    too
534    春    xuân    mùa xuân, thanh xuân    shun
535    鮮    tiên    sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên    sen
536    赤    xích    đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự    seki, shaku
537    効    hiệu    hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu    koo
538    被    bị    bị, bị động, bị cáo    hi
539    呼    hô    gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào    ko
540    悪    ác, ố    hung ác, độc ác; tăng ố    aku, o
541    右    hữu    bên phải, hữu ngạn, cánh hữu    u, yuu
542    根    căn    gốc, căn bản, căn cứ    kon
543    光    quang    ánh sáng, nhật quang, quang minh    koo
544    他    tha    khác, tha hương, vị tha    ta
545    渉    thiệp    can thiệp, giao thiệp    shoo
546    融    dung    tan chảy, dung hòa, dung hợp    yuu
547    針    châm    cái kim, phương châm, châm cứu    shin
548    満    mãn    thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện    man
549    兵    binh    binh lính, binh lực    hei, hyoo
550    修    tu    tu sửa, tu chính, tu luyện    shuu, shu
551    処    xử, xứ    cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ    sho
552    捕    bộ    bắt, đãi bộ    ho
553    積    tích    tích tụ, súc tích, tích phân    seki
554    河    hà    sông, sơn hà    ka
555    丸    hoàn    tròn    gan
556    編    biên    đan, biên tập    hen
557    師    sư    giáo sư, tôn sư trọng đạo    shi
558    歌    ca    ca dao, ca khúc    ka
559    森    sâm    rừng    shin
560    鉄    thiết    sắt, thiết đạo, thiết giáp    tetsu
561    並    tịnh    xếp hàng    hei
562    愛    ái    yêu, ái tình, ái mộ    ai 
563    青    thanh    xanh, thanh thiên, thanh niên    sei, shoo
564    責    trách    khiển trách, trách cứ, trách nhiệm    seki
565    単    đơn    cô đơn, đơn độc, đơn chiếc    tan
566    客    khách    hành khách, thực khách    kyaku, kaku
567    秋    thu    mùa thu    shuu
568    園    viên    vườn, điền viên, hoa viên, công viên    en
569    献    hiến    hiến dâng, hiến tặng, hiến thân    ken, kon
570    林    lâm    lâm sản, lâm nghiệp    rin
571    蔵    tàng    bảo tàng, tàng trữ, tàng hình    zoo
572    模    mô    mô phỏng, mô hình    mo, bo
573    系    hệ    hệ thống, hệ số    kei
574    券    khoán    vé, chứng khoán    ken
575    清    thanh    thanh bạch, trong sạch    sei, shoo
576    婦    phụ    phụ nữ, dâm phụ    fu
577    夜    dạ    ban đêm, dạ cảnh, dạ quang    ya
578    核    hạch    hạt nhân, hạch tâm    kaku
579    富    phú    giàu, phú hào, phú hộ, phong phú    fu, fuu
580    接    tiếp    nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc    setsu
581    城    thành    thành phố, thành quách    joo
582    販    phán    bán, phán mại    han
583    請    thỉnh    thỉnh cầu, thỉnh nguyện    sei, shin
584    久    cửu    lâu, vĩnh cửu    kyuu, ku
585    登    đăng    trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục    too, to
586    図    đồ    bản đồ, đồ án, địa đồ    zu, to
587    読    độc    độc giả, độc thư    doku, toku, too
588    益    ích    lợi ích, hữu ích    eki, yaku
589    黒    hắc    đen, hắc ám    koku
590    介    giới    ở giữa, môi giới, giới thiệu    kai
591    貿    mậu    mậu dịch, trao đổi    boo
592    脳    não    bộ não, đầu não    noo
593    候    hậu    mùa, khí hậu, thời hậu    koo
594    存    tồn    tồn tại, bảo tồn, ôn tồn    son, zon
595    号    hiệu    phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu    goo
596    吉    cát    tốt lành, cát tường    kichi, kitsu
597    除    trừ    trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia    jo, ji
598    旧    cựu    cũ, cựu thủ tướng, cựu binh    kyuu
599    超    siêu    siêu việt, siêu thị, siêu nhân    choo
600    健    kiện    khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện    ken
601    障    chướng    chướng ngại    shoo
602    左    tả    bên trái, tả hữu, cánh tả    sa
603    母    mẫu    mẹ, phụ mẫu, mẫu thân    bo
604    険    hiểm    nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác    ken
605    激    kích    kích động, kích thích, kích hoạt    geki
606    摘    trích    hái, trích yếu    teki
607    央    ương    trung ương    oo
608    批    phê    phê bình, phê phán    hi
609    座    tọa    chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ    za
610    弁    biện    hùng biện, biện luận    ben
611    催    thôi    tổ chức, khai thôi, thôi thúc    sai
612    児    nhi    nhi đồng, hài nhi    ji, ni
613    江    giang    trường giang, giang hồ    koo
614    給    cấp    cung cấp, cấp phát    kyuu
615    具    cụ    công cụ, dụng cụ    gu
616    殺    sát    sát hại, sát nhân    satsu, sai, setsu
617    飛    phi    bay, phi công, phi hành    hi
618    速    tốc    tốc độ, tăng tốc    soku
619    波    ba    sóng, phong ba    ha
620    階    giai    giai cấp, giai tầng    kai
621    友    hữu    bạn hữu, hữu hảo    yuu
622    苦    khổ    khổ cực, cùng khổ    ku
623    幅    phúc    bề ngang    fuku
624    劇    kịch    kịch bản, vở kịch, kịch tính    geki
625    司    ti, tư    công ti, tư lệnh    shi
626    周    chu    chu vi, chu biên    shuu
627    走    tẩu    chạy    soo
628    未    vị    vị thành niên, vị lai    mi
629    拡    khuếch    khuếch đại    kaku
630    週    chu    tuần    shuu
631    従    tùng    phục tùng, tùy tùng, tòng thuận    juu, shoo, ju
632    採    thải    hái, thải dụng    sai
633    否    phủ    phủ định, phủ quyết    hi
634    織    chức    dệt    shoku, shiki
635    舞    vũ    vũ điệu, khiêu vũ    bu
636    写    tả    miêu tả    sha
637    抜    bạt    rút ra    batsu
638    色    sắc    màu sắc, sắc dục    shoku, shiki
639    療    liệu    trị liệu    ryoo
640    突    đột    đột phá, đột nhiên    totsu
641    余    dư    thặng dư, dư dật    yo
642    火    hỏa    lửa    ka
643    越    việt    vượt qua, việt vị    etsu
644    攻    công    tấn công, công kích    koo
645    歴    lịch    lí lịch, lịch sử, kinh lịch    reki
646    完    hoàn    hoàn thành, hoàn toàn    kan
647    破    phá    phá hoại, tàn phá    ha
648    休    hưu    hưu trí, hưu nhàn    kyuu
649    船    thuyền    thuyền    sen
650    危    nguy    nguy hiểm, nguy cơ    ki
651    債    trái    nợ, quốc trái, công trái    sai
652    航    hàng    hàng không, hàng hải    koo
653    冷    lãnh    lạnh, lãnh đạm    rei
654    廃    phế    tàn phế, hoang phế    hai
655    盟    minh    đồng minh, gia minh    mei
656    庫    khố    kho, xa khố, kim khố    ko, ku
657    皇    hoàng    hoàng đế    koo, oo
658    占    chiêm, chiếm    chiếm cứ    sen
659    将    tướng    tướng quân    shoo
660    捜    sưu    sưu tầm, sưu tập    soo
661    厳    nghiêm    tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng    gen, gon
662    及    cập    phổ cập    kyuu
663    紀    kỉ    thế kỉ, kỉ nguyên    ki
664    故    cố    cố tổng thống, lí do    ko
665    装    trang    trang phục, hóa trang, trang bị    soo, shoo
666    就    tựu    thành tựu    shuu, ju
667    塁    lũy    thành lũy    rui
668    素    tố    yếu tố, nguyên tố    so, su
669    竹    trúc    trúc    chiku
670    異    dị    dị bản, dị tộc, dị giáo    I
671    薬    dược    thuốc    yaku
672    札    trát    tiền giấy    satsu
673    盛    thịnh    thịnh vượng, hưng thịnh    sei, joo
674    延    duyên    trì hoãn    en
675    馬    mã    ngựa    ba
676    遺    di    sót lại, di tích, di ngôn, di vật    i, yui
677    級    cấp    sơ cấp, trung cấp, cao cấp    kyuu
678    父    phụ    phụ tử, phụ thân, phụ huynh    fu
679    降    giáng, hàng    giáng trần; đầu hàng    koo
680    王    vương    vương giả    oo
681    講    giảng    giảng đường, giảng bài    koo
682    維    duy    sợi dây    I
683    顔    nhan    nhan sắc, hồng nhan    gan
684    均    quân    quân bình, quân nhất    kin
685    玉    ngọc    ngọc    gyoku
686    油    du    dầu    yu
687    喜    hỉ    vui    ki
688    類    loại    chủng loại    rui
689    等    đẳng    bình đẳng, đẳng cấp    too
690    芸    nghệ    nghệ thuật, nghệ nhân    gei
691    覚    giác    cảm giác, giác ngộ    kaku
692    静    tĩnh    bình tĩnh, trấn tĩnh    sei, joo
693    習    tập    học tập    shuu
694    標    tiêu    mục tiêu, tiêu chuẩn    hyoo
695    般    bàn, ban    nhất ban    han
696    夏    hạ    mùa hè    ka, ge
697    永    vĩnh    vĩnh viễn, vỉnh cửu    ei
698    興    hưng, hứng    hưng thịnh, phục hưng; hứng thú    koo, kyoo
699    羽    vũ    lông vũ    u
700    博    bác    uyên bác    haku, baku
701    迎    nghênh    hoan nghênh, nghênh tiếp    gei
702    禁    cấm    cấm đoán, nghiêm cấm    kin
703    短    đoản    đoản mệnh, sở đoản    tan
704    彼    bỉ    anh ta    hi
705    曲    khúc    ca khúc    kyoku
706    伸    thân    dãn ra    shin
707    継    kế    kế tục    kei
708    圧    áp    áp lực, trấn áp    atsu
709    績    tích    thành tích    seki
710    頼    lại    ỷ lại    rai
711    僚    liêu    đồng liêu, quan liêu    ryoo
712    厚    hậu    nồng hậu, hậu tạ    koo
713    替    thế    thay thế, đại thế    tai
714    背    bối    bối cảnh    hai
715    逆    nghịch    phản nghịch    gyaku
716    岩    nham    đá tảng, nham thạch    gan
717    陸    lục    lục địa, lục quân    riku
718    印    ấn    in ấn, ấn tượng    in
719    熱    nhiệt    nhiệt độ, nhiệt tình    netsu
720    香    hương    mùi hương, hương thơm    koo, kyoo
721    角    giác    tam giác, tứ giác    kaku
722    毎    mỗi    mỗi    mai
723    豊    phong    phong phú    hoo
724    輪    luân    bánh xe, luân hồi    rin
725    留    lưu    lưu học, lưu trữ    ryuu, ru
726    順    thuận    tòng thuận, thuận tự    jun
727    辞    từ    từ vựng, từ chức    ji
728    便    tiện    thuận tiện    ben, bin
729    散    tán, tản    phấn tán, tản mát    san
730    締    đế    buộc    tei
731    妻    thê    thê tử    sai
732    因    nhân    nguyên nhân    in
733    津    tân    bờ biển    shin
734    途    đồ    tiền đồ    to
735    罪    tội    tội phạm, tội ác    zai
736    則    tắc    quy tắc, phép tắc    soku
737    諸    chư    chư hầu    sho
738    志    chí    ý chí, chí nguyện    shi
739    源    nguyên    nguồn, nguyên tuyền    gen
740    湾    loan    vịnh    wan
741    踏    đạp    dẫm lên    too
742    払    phất    trả tiền    futsu
743    幸    hạnh    hạnh phúc, hạnh vận    koo
744    許    hứa    cho phép, hứa khả    kyo
745    略    lược    tỉnh lược, xâm lược    ryaku
746    固    cố    ngoan cố, cố thủ    ko
747    賛    tán    tán đồng, tán thành    san
748    星    tinh    hành tinh, tinh tú    sei, shoo
749    執    chấp    cố chấp    shitsu, shuu
750    善    thiện    thiện ác, từ thiện    zen
751    版    bản    xuất bản    han
752    精    tinh    tinh lực, tinh túy    sei, shoo
753    亡    vong    diệt vong    boo, moo
754    植    thực    thực vật, thực dân    shoku
755    崩    băng    băng hoại    hoo
756    戻    lệ    quay lại    rei
757    層    tầng    hạ tầng, thượng tầng    soo
758    聴    thính    thính giả    choo
759    適    thích    thích hợp    teki
760    属    thuộc    phụ thuộc    zoku
761    震    chấn    địa chấn    shin
762    宿    túc    tá túc, kí túc xá    shuku
763    押    áp    ấn    oo
764    脱    thoát    giải thoát    datsu
765    欠    khiếm    khiếm khuyết    ketsu
766    尾    vĩ    cái đuôi    bi
767    逮    đãi    đuổi bắt    tai
768    昭    chiêu    sáng    shoo
769    囲    vi    chu vi, bao vây    I
770    婚    hôn    kết hôn, hôn nhân    kon
771    旅    lữ    lữ hành, lữ khách    ryo
772    倍    bội    bội thu, bội số    bai
773    迫    bách    áp bách, bức bách    haku
774    浦    phổ    cửa biển    ho
775    闘    đấu    đấu tranh, chiến đấu    too
776    池    trì    cái ao    chi
777    像    tượng    tưởng tượng, thần tượng    zoo
778    貨    hóa    hàng hóa    ka
779    削    tước    gọt, tước đoạt    saku
780    寺    tự    chùa    ji
781    坂    phản    cái dốc    han
782    壊    hoại    phá hoại    kai
783    乱    loạn    phản loạn, chiến loạn    ran
784    帯    đới    nhiệt đới, ôn đới    tai
785    岸    ngạn    hải ngạn    gan
786    遣    khiển    phân phát    ken
787    緊    khẩn    khẩn cấp, khẩn trương    kin
788    努    nỗ    nỗ lực    do
789    練    luyện    rèn luyện, luyện tập    ren
790    康    khang    kiện khang, khang trang    koo
791    遅    trì    muộn    chi
792    棄    khí    từ bỏ    ki
793    刑    hình    hình phạt, tử hình    kei
794    宣    tuyên    tuyên bố, tuyên cáo    sen
795    避    tị    tị nạn    hi
796    著    trứ    trứ danh, trứ tác    cho
797    房    phòng    phòng ở    boo
798    塚    trủng    đống đất    -
799    勤    cần    chuyên cần, cần lao    kin, gon
800    服    phục    y phục, cảm phục, phục vụ    fuku
801    臨    lâm    lâm thời    rin
802    測    trắc    đo đạc    soku
803    惑    hoặc    nghi hoặc    waku
804    巨    cự    to lớn, cự đại, cự phách    kyo
805    昇    thăng    thăng tiến, thăng thiên    shoo
806    為    vi, vị    hành vi; vị kỉ    I
807    停    đình    đình chỉ    tei
808    遠    viễn    viễn phương, vĩnh viễn    en, on
809    軽    khinh    khinh suất, khinh khi    kei
810    兆    triệu    triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12)    choo
811    混    hỗn    hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn    kon
812    沖    xung    ngoài khơi    chuu
813    幕    mạc    khai mạc, bế mạc    maku, baku
814    賀    hạ    chúc mừng    ga
815    載    tải    đăng tải    sai
816    創    sáng    sáng tạo    soo
817    陣    trận    trận mạc    jin
818    暴    bạo, bộc    bạo lực, bộc lộ    boo, baku
819    倒    đảo    đảo lộn    too
820    普    phổ    phổ thông    fu
821    雑    tạp    tạp chí, tạp kĩ    zatsu, zoo
822    築    trúc    kiến trúc    chiku
823    徳    đức    đạo đức    toku
824    季    quý    mùa    ki
825    密    mật    bí mật, mật độ    mitsu
826    浮    phù    nổi, phù du    fu
827    令    lệnh    mệnh lệnh, pháp lệnh    rei
828    樹    thụ    cây, cổ thụ    ju
829    恵    huệ    ân huệ    kei, e
830    儀    nghi    nghi thức    gi
831    邦    bang    liên bang    hoo
832    犯    phạm    phạm nhân    han
833    償    thường    bồi thường    shoo
834    抑    ức    ức chế    yoku
835    絶    tuyệt    đoạn tuyệt, tuyệt diệu    zetsu
836    措    thố    đặt, để    so
837    爆    bộc    bộc phát    baku
838    刊    san    tuần san, chuyên san    kan
839    繰    sào        -
840    貴    quý    cao quý    ki
841    庭    đình    triều đình, gia đình    tei
842    老    lão    già, lão luyện    roo
843    患    hoạn    bệnh hoạn    kan
844    底    để    đáy    tei
845    郵    bưu    bưu điện    yuu
846    旬    tuần    10 ngày    jun
847    損    tổn    tổn hại, tổn thương    son
848    徒    đồ    môn đồ, đồ đệ    to
849    承    thừa    thừa nhận    shoo
850    恐    khủng    khủng bố, khủng hoảng    kyoo
851    齢    linh    tuổi    rei
852    隆    long    cao quý    ryuu
853    誌    chí    tạp chí    shi
854    択    trạch    tuyển trạch    taku
855    居    cư    cư trú    kyo
856    裏    lí    đằng sau    ri
857    駅    dịch    ga    eki
858    卒    tốt    tốt nghiệp    sotsu
859    傷    thương    tổn thương, thương tật    shoo
860    遊    du    du hí, du lịch    yuu, yu
861    雇    cố    thuê, cố nông    ko
862    併    tính    thôn tính    hei
863    需    nhu    nhu yếu    ju
864    抱    bão    ôm, hoài bão    hoo
865    掲    yết    yết thị    kei
866    更    canh    canh tân    koo
867    緩    hoãn    hòa hoãn    kan
868    描    miêu    miêu tả    byoo
869    汚    ô    ô nhiễm    o
870    招    chiêu    chiêu đãi    shoo
871    欲    dục    dục vọng    yoku
872    染    nhiễm    ô nhiễm    sen
873    葬    táng    an táng    soo
874    養    dưỡng    dưỡng dục    yoo
875    絡    lạc    liên lạc    raku
876    訳    dịch    thông dịch, phiên dịch    yaku
877    募    mộ    mộ tập, chiêu mộ    bo
878    複    phức    phức tạp    fuku
879    刻    khắc    thời khắc    koku
880    血    huyết    tâm huyết    ketsu
881    希    hi    hi hữu, hi vọng    ki
882    筋    cân    gân cơ    kin
883    契    khế    khế ước    kei
884    致    trí    trí mạng    chi
885    列    liệt    cột, la liệt    retsu
886    迷    mê    mê hoặc, mê đắm    mei
887    拠    cứ    căn cứ, chiếm cứ    kyo, ko
888    息    tức    con trai, tử tức    soku
889    奏    tấu    diễn tấu    soo
890    功    công    công lao    koo, ku
891    草    thảo    thảo mộc    soo
892    盤    bàn    cái khay    ban
893    板    bản    tấm bảng    han, ban
894    我    ngã    bản ngã    ga
895    射    xạ    xạ thủ    sha
896    触    xúc    tiếp xúc    shoku
897    秀    tú    ưu tú, tuấn tú    shuu
898    温    ôn    ôn hòa, ôn tồn    on
899    暮    mộ    chiều tối    bo
900    懸    huyền    treo    ken, ke
901    弱    nhược    nhược điểm, nhược tiểu    jaku
902    章    chương    chương sách    shoo
903    撤    triệt    triệt thoái    tetsu
904    納    nạp    nộp    noo, naQ, na, nan, too
905    痛    thống    thống khổ    tsuu
906    街    nhai    phố xá    gai, kai
907    笑    tiếu    cười    shoo
908    栄    vinh    vinh quang, vinh hạnh    ei
909    救    cứu    cấp cứu, cứu trợ    kyuu
910    願    nguyện    tự nguyện, tình nguyện    gan
911    探    thám    do thám, thám hiểm    tan
912    仲    trọng    trọng tài    chuu
913    裕    dụ    giàu sang    yuu
914    賃    nhẫm    tiền thuê    chin
915    扱    tráp    đối xử    -
916    了    liễu    kết liễu, liễu giải    ryoo
917    枠    <khung>    cái khung    -
918    秘    tất    tất nhiên, tất yếu    hi
919    鈴    linh    cái chuông    rei, rin
920    巻    quyển    quyển sách    kan
921    縮    súc    co lại    shuku
922    折    chiết    bẻ gãy, chiết suất    setsu
923    逃    đào    đào tẩu    too
924    詰    cật    đóng hộp    kitsu
925    雨    vũ    mưa    u
926    弾    đàn, đạn    đánh đàn; viên đạn    dan
927    宇    vũ    vũ trụ    u
928    鳥    điểu    chim chóc    choo
929    託    thác    ủy thác    taku
930    堂    đường    thực đường, thiên đường    doo
931    党    đảng    đảng phái    too
932    仏    phật    phật giáo    butsu
933    困    khốn    khốn cùng    kon
934    倉    thương    nhà kho    soo
935    互    hỗ    tương hỗ    go
936    節    tiết    tiết mục    setsu, sechi
937    絵    hội    hội họa    kai, e
938    届    giới    đưa đến    -
939    慎    thận    thận trọng    shin
940    慮    lự    tư lự, khảo lự    ryo
941    徴    trưng    đặc trưng, tượng trưng    choo
942    端    đoan    đầu đoạn    tan
943    肉    nhục    thịt    niku
944    枚    mai    tờ    mai
945    丁    đinh    <số đếm>    tei, choo
946    借    tá    mượn, tá điền    shaku
947    骨    cốt    xương, cốt nhục    kotsu
948    傾    khuynh    khuynh đảo, khuynh hướng    kei
949    還    hoàn    hoàn trả    kan
950    里    lí    làng    ri
951    束    thúc    bó (hoa)    soku
952    伴    bạn    đi cùng    han, ban
953    跡    tích    dấu tích, vết tích    seki
954    酒    tửu    rượu    shu
955    君    quân    quân chủ, quân vương    kun
956    奥    áo    trong cùng    oo
957    項    hạng    hạng mục    koo
958    躍    dược    nhảy lên    yaku
959    災    tai    tai họa    sai
960    焼    thiêu    thiêu đốt    shoo
961    閉    bế    bế mạc, bế quan    hei
962    夕    tịch    tịch dương    seki
963    促    xúc    xúc tiến    soku
964    群    quần    quần chúng, quần thể    gun
965    瀬    lại    thác nước    -
966    拒    cự    cự tuyệt    kyo
967    縄    thằng    sợi dây    joo
968    銭    tiền    tiền bạc    sen
969    律    luật    luật pháp    ritsu, richi
970    純    thuần    đơn thuần, thuần khiết    jun
971    簡    giản    đơn giản    kan
972    緒    tự    tình tự    sho, cho
973    贈    tặng    hiến tặng    zoo, soo
974    陽    dương    thái dương    yoo
975    預    dự    gửi    yo
976    夢    mộng    mơ    mu
977    燃    nhiên    nhiên liệu    nen
978    却    khước    khước từ    kyaku
979    掛    quải    treo    -
980    杉    sam    cây sam    -
981    揮    huy    phát huy, chỉ huy    ki
982    渋    sáp    chát    juu
983    称    xưng    xưng tên, danh xưng    shoo
984    控    khống    khống chế    koo
985    暫    tạm    tạm thời    zan
986    誘    dụ    dụ dỗ    yuu
987    依    ỷ    ỷ lại    i, e
988    曜    diệu    ngày trong tuần    yoo
989    妥    thỏa    thỏa hiệp    da
990    宗    tôn    tôn giáo    shuu, soo
991    殿    điện    cung điện    den, ten
992    奪    đoạt    chiếm đoạt    datsu
993    豪    hào    hào kiệt, phú hào    goo
994    紹    thiệu    giới thiệu    shoo
995    敬    kính    kính yêu    kei
996    貸    thải    cho mượn    tai
997    症    chứng    chứng bệnh, triệu chứng    shoo
998    購    cấu    mua    koo
999    顧    cố    nhìn lại    ko
1000    典    điển    cổ điển, điển tích    ten
1001    犠    hi    hi sinh    gi
1002    仙    tiên    thần tiên    sen
1003    飲    ẩm    ẩm thực    in
1004    譲    nhượng    nhượng bộ    joo
1005    圏    quyển    khí quyển    ken
1006    診    chẩn    chẩn đoán    shin
1007    唱    xướng    đề xướng    shoo
1008    充    sung    sung túc, bổ sung    juu
1009    腐    hủ    hủ bại    fu
1010    薦    tiến    tiến cử    sen
1011    雅    nhã    tao nhã    ga
1012    訟    tụng    tố tụng    shoo
1013    撮    toát    chụp ảnh    satsu
1014    誉    dự    danh dự    yo
1015    片    phiến    tấm    hen
1016    刺    thích, thứ    thích khách    shi
1017    勧    khuyến    khuyến cáo    kan
1018    甲    giáp    vỏ sò, thứ nhất    koo,kan
1019    透    thấu    thẩm thấu    too
1020    携    huề    mang theo    kei
1021    看    khán    khán giả    kan
1022    鋼    cương    gang    koo
1023    華    hoa    Trung Hoa    ka, ke
1024    漁    ngư    đánh cá    gyo, ryoo
1025    俊    tuấn    tuấn kiệt, anh tuấn    shun
1026    獲    hoạch    thu hoạch    kaku
1027    句    cú    câu cú    ku
1028    祉    chỉ    phúc chỉ    shi
1029    薄    bạc    mỏng, bạc mệnh    haku
1030    郡    quận    quận    gun
1031    悩    não    khổ não    noo
1032    壁    bích    tường, bích họa    heki
1033    晴    tình    trong xanh    sei
1034    徹    triệt    triệt để    tetsu
1035    銃    súng    khấu súng    juu
1036    隠    ẩn    ẩn giấu    in
1037    稲    đạo    cây lúa    too
1038    貯    trữ    tàng trữ, lưu trữ    cho
1039    衝    xung    xung đột, xung kích    shoo
1040    操    thao    thao tác    soo
1041    忠    trung    trung thành, trung thực    chuu
1042    綱    cương    kỉ cương    koo
1043    剤    tễ    dịch tễ    zai
1044    紛    phân    phân vân    fun
1045    仮    giả    giả thuyết, giả trang, giả dối    ka, ke
1046    泉    tuyền    suối    sen
1047    駐    trú    đồn trú    chuu
1048    芝    chi    cỏ    -
1049    柱    trụ    trụ cột    chuu
1050    誠    thành    thành thực    sei
1051    孝    hiếu    hiếu thảo    koo
1052    握    ác    nắm    aku
1053    己    kỉ    tự kỉ, vị kỉ    ko, ki
1054    潟    tích    vũng nước    -
1055    免    miễn    miễn tội    men
1056    照    chiếu    tham chiếu    shoo
1057    堀    quật    mương    -
1058    謝    tạ    cảm tạ, tạ lỗi    sha
1059    悲    bi    sầu bi, bi quan    hi
1060    雪    tuyết    tuyết    setsu
1061    範    phạm    phạm vi, mô phạm    han
1062    臓    tạng    nội tạng    zoo
1063    茂    mậu    mọc sum suê    mo
1064    揺    dao    dao động    yoo
1065    祭    tế    lễ hội    sai
1066    貢    cống    cống hiến    koo, ku
1067    兼    kiêm    kiêm nhiệm    ken
1068    析    tích    phân tích    seki
1069    誤    ngộ    ngộ nhận    go
1070    籍    tịch    quốc tịch, hộ tịch    seki
1071    盗    đạo    ăn trộm, đạo chích    too
1072    暗    ám    ám sát    an
1073    案    án    luận án, đề án    an
1074    冬    đông    mùa đông    too
1075    双    song    song sinh    soo
1076    挑    khiêu    khiêu vũ, khiêu chiến    choo
1077    戒    giới    cảnh giới    kai
1078    沿    duyên    ven, dọc theo    en
1079    筆    bút    bút    hitsu
1080    敏    mẫn    mẫn cảm    bin
1081    荷    hà    hành lí    ka
1082    御    ngự    ngự uyển    gyo, go
1083    邸    để    trang trại    tei
1084    砂    sa    cát    sa, sha
1085    包    bao    bao bọc    hoo
1086    巡    tuần    tuần tra    jun
1087    滞    trệ    đình trệ    tai
1088    弟    đệ    đệ tử    tei, dai, de
1089    侵    xâm    xâm lược    shin
1090    捨    xả    vứt    sha
1091    塩    diêm    muối    en
1092    荒    hoang    hoang dã, hoang dại    koo
1093    哲    triết    triết học    tetsu
1094    裂    liệt    rách    retsu
1095    埋    mai    chôn    mai
1096    至    chí    đến    shi
1097    誕    đản    sinh ra    tan
1098    皮    bì    da    hi
1099    堅    kiên    kiên cố    ken
1100    勉    miễn    miễn cưỡng, cần miễn    ben
1101    袋    đại    cái túi    tai
1102    琴    cầm    đàn, độc huyền cầm    kin
1103    喪    tang    đám tang    soo
1104    揚    dương    giơ lên    yoo
1105    襲    tập    tập kích    shuu
1106    宝    bảo    bảo vật    hoo
1107    括    quát    tổng quát    katsu
1108    飯    phạn    cơm    han
1109    娘    nương    cô nương    -
1110    駆    khu    khu trục hạm    ku
1111    抵    đề    đề kháng    tei
1112    焦    tiêu    cháy    shoo
1113    賄    hối    hối lộ    wai
1114    快    khoái    khoái lạc    kai
1115    克    khắc    khắc phục    koku
1116    柳    liễu    cây liễu    ryuu
1117    杯    bôi    chén    hai
1118    毛    mao    lông    moo
1119    吸    hấp    hô hấp, hấp thu    kyuu
1120    閥    phiệt    tài phiệt    batsu
1121    吹    xúy    thổi, cổ xúy    sui
1122    慣    quán    tập quán    kan
1123    械    giới    cơ giới    kai
1124    隣    lân    lân bang, lân cận    rin
1125    到    đáo    đến    too
1126    茶    trà    trà    cha, sa
1127    威    uy    uy nghi, uy nghiêm    I
1128    微    vi    hiển vi, vi sinh vật    bi
1129    翌    dực    <tiếp sau>    yoku
1130    硬    ngạnh    cứng, ngang ngạnh    koo
1131    騒    tao    tao động    soo
1132    歓    hoan    hoan nghênh    kan
1133    洗    tiển    rửa    sen
1134    仁    nhân    nhân nghĩa    jin, ni
1135    柄    bính    cái cán    hei
1136    臣    thần    trung thần    shin, jin
1137    柔    nhu    nhu nhuyễn    juu, nyuu
1138    妙    diệu    kì diệu, diệu kế    myoo
1139    慶    khánh    quốc khánh    kei
1140    驚    kinh    kinh ngạc, kinh sợ    kyoo
1141    訓    huấn    huấn luyện    kun
1142    距    cự    cự li    kyo
1143    歯    xỉ    răng    shi
1144    礼    lễ    lễ nghi, lễ nghĩa    rei, rai
1145    喚    hoán    hô hoán    kan
1146    既    kí    đã    ki
1147    是    thị    đúng, thị phi    ze
1148    液    dịch    dung dịch    eki
1149    床    sàng    giường    shoo
1150    斎    trai    trai giới    sai
1151    索    sách    tìm kiếm    saku
1152    宙    trụ    vũ trụ    chuu
1153    封    phong    phong kiến    fuu, hoo
1154    郷    hương    quê hương    kyoo, goo
1155    忘    vong    quên    boo
1156    斉    tề    nhất tề    sei
1157    窓    song    cửa sổ    soo
1158    趣    thú    hứng thú, thú vị    shu
1159    較    giác    so sánh    kaku
1160    釈    thích    chú thích    shaku
1161    網    võng    mạng lưới    moo
1162    似    tự    tương tự    ji
1163    肝    can    tâm can    kan
1164    詩    thi    thi phú    shi
1165    敷    phu    trải    fu
1166    濃    nồng    nồng độ    noo
1167    衣    y    y phục    I
1168    童    đồng    nhi đồng    doo
1169    牛    ngưu    con trâu    gyuu
1170    郎    lang    tân lang    roo
1171    朗    lãng    rõ ràng    roo
1172    乳    nhũ    nhũ mẫu    nyuu
1173    酸    toan    axit    san
1174    旗    kì    quốc kì    ki
1175    貞    trinh    trinh tiết    tei
1176    兄    huynh    phụ huynh    kei, kyoo
1177    梅    mai    cây mơ    bai
1178    撲    phác    đánh    boku
1179    泳    vịnh    bơi    ei
1180    尊    tôn    tôn trọng    son
1181    潮    triều    thủy triều    choo
1182    滑    hoạt    trượt, giảo hoạt    katsu
1183    沼    chiểu    đầm lầy    shoo
1184    鎖    tỏa    xích, bế tỏa, tỏa cảng    sa
1185    鉱    khoáng    khai khoáng    koo
1186    魚    ngư    cá    gyo
1187    覇    bá    xưng bá    ha
1188    胸    hung    ngực    kyoo
1189    舎    xá    cư xá    sha
1190    飾    sức    trang sức    shoku
1191    腕    oản    cánh tay    wan
1192    昼    trú    buổi trưa    chuu
1193    即    tức    tức thì, lập tức, tức là    soku
1194    翼    dực    cánh    yoku
1195    貫    quán    xuyên qua, quán xuyến    kan
1196    懇    khẩn    khẩn khoản, khẩn đãi    kon
1197    浅    thiển    thiển cận    sen
1198    昔    tích    ngày xưa    seki, shaku
1199    麻    ma    cây tầm ma    ma
1200    緑    lục    xanh lục    ryoku, roku
1201    寝    tẩm    ngủ    shin
1202    敵    địch    quân địch    teki
1203    俳    bài    diễn viên    hai
1204    畑    <vườn>    vườn    -
1205    泰    thái    thái bình    tai
1206    肩    kiên    vai    ken
1207    旨    chỉ        shi
1208    浴    dục    tắm    yoku
1209    露    lộ    sương mù    ro, roo
1210    炭    than    than    tan
1211    軸    trục    trục    jiku
1212    慰    úy    úy lạo, an úy    I
1213    砲    pháo    khẩu pháo    hoo
1214    剣    kiếm    thanh kiếm    ken
1215    炎    viêm    lửa lớn    en
1216    嫌    hiềm    hiềm khích    ken, gen
1217    寿    thọ    trường thọ, tổi thọ    ju
1218    序    tự    trình tự    jo
1219    矢    thỉ    mũi tên    shi
1220    滅    diệt    diệt vong    metsu
1221    詳    tường    tường tế (chi tiết)    shoo
1222    陥    hãm    vây hãm    kan
1223    輝    huy    lấp lánh    ki
1224    鳴    minh    hót    mei
1225    帝    đế    hoàng đế    tei
1226    踊    dũng    nhảy múa    yoo
1227    摩    ma    ma sát    ma
1228    牲    sinh    hi sinh    sei
1229    孤    cô    cô độc    ko
1230    岐    kì    đường núi    ki
1231    甘    cam    ngọt, cam chịu    kan
1232    貧    bần    bần cùng    hin, bin
1233    祝    chúc    chúc phúc    shuku, shuu
1234    掘    quật    khai quật    kutsu
1235    膨    bành    bành chướng    boo
1236    桜    anh    anh đào    oo
1237    縦    tung    tung hoành, tung độ    juu
1238    竜    long    con rồng    ryuu
1239    稼    giá    kiếm tiền    ka
1240    牧    mục    mục đồng, du mục    boku
1241    腰    yêu    eo    yoo
1242    脅    hiếp    uy hiếp    kyoo
1243    湯    thang    nước nóng    too
1244    魅    mị    mị lực, mộng mị    mi
1245    耳    nhĩ    tai    ji
1246    浪    lãng    sóng    roo
1247    湖    hồ    ao hồ    ko
1248    泊    bạc    ngủ lại    haku
1249    遇    ngộ    tao ngộ, đãi ngộ    guu
1250    礎    sở    cơ sở    so
1251    黄    hoàng    hoàng kim    koo ,oo
1252    聖    thánh    thánh ca    sei
1253    菜    thái    rau    sai
1254    尽    tận    tận lực    jin
1255    繁    phồn    phồn vinh    han
1256    枝    chi    chi nhánh    shi
1257    罰    phạt    trừng phạt    batsu, bachi
1258    励    lệ    khích lệ    rei
1259    啓    khải    nói    kei
1260    毒    độc    đầu độc    doku
1261    刷    loát    ấn loát    satsu
1262    沈    trầm    trầm mặc    chin
1263    幼    ấu    ấu trĩ, thơ ấu    yoo
1264    勇    dũng    dũng cảm    yuu
1265    賠    bồi    bồi thường    bai
1266    怒    nộ    thịnh nộ    do
1267    腹    phục    bụng    fuku
1268    雲    vân    mây    un
1269    曇    đàm    có mây    don
1270    偏    thiên    thiên lệch, thiên kiến    hen
1271    祖    tổ    tổ tiên    so
1272    賢    hiền    hiền thần, hiền nhân    ken
1273    添    thiêm    thêm vào    ten
1274    珍    trân    trân trọng, trân quý    chin
1275    丈    trượng    trượng    joo
1276    炉    lô    lò    ro
1277    倫    luân    luân lí    rin
1278    脚    cước    cẳng chân    kyaku, kya
1279    縁    duyên    duyên số    en
1280    鯨    kình    cá voi, kình ngạc    gei
1281    繊    tiêm    thanh mảnh    sen
1282    肥    phì    phì nhiêu    hi
1283    稿    cảo    nguyên cảo, bản viết    koo
1284    頑    ngoan    ngoan cường, ngoan cố    gan
1285    犬    khuyển    con chó    ken
1286    軟    nhuyễn    mềm, nhu nhuyễn    nan
1287    煮    chử    luộc    sha
1288    恒    hằng    luôn luôn, hằng đẳng thức    koo
1289    虫    trùng    côn trùng    chuu
1290    郊    giao    ngoại ô, giao ngoại    koo
1291    耐    nại    nhẫn nại    tai
1292    瞬    thuấn    trong nháy mắt    shun
1293    豆    đậu    hạt đậu    too, zu
1294    箱    tương    cái hộp    -
1295    絞    giảo    buộc, xử giảo    koo
1296    彩    thái    sắc thái    sai
1297    菊    cúc    hoa cúc    kiku
1298    煙    yên    khói    en
1299    亜    á    thứ 2, châu á    a
1300    拓    thác    khai thác    taku
1301    僕    bộc    nô bộc    boku
1302    欄    lan    lan can    ran
1303    陳    trần    trần thuật    chin
1304    糧    lương    lương thực    ryoo, roo
1305    胞    bào    đồng bào, tế bào    hoo
1306    卵    noãn    trứng    ran
1307    偽    ngụy    ngụy trang, ngụy tạo    gi
1308    卓    trác    trác việt    taku
1309    皆    giai    tất cả    kai
1310    干    can    khô    kan
1311    疲    bì    mệt    hi
1312    憶    ức    kí ức    oku
1313    粉    phấn    bột    fun
1314    誇    khoa    khoa trương    ko
1315    恩    ân    ân huệ    on
1316    簿    bộ    danh bộ    bo
1317    糸    mịch    sợ chỉ    shi
1318    怖    bố    khủng bố    fu
1319    諮    tư    tư vấn    shi
1320    丘    khâu    đồi    kyuu
1321    廷    đình    pháp đình, triều đình    tei
1322    恋    luyến    lưu luyến, luyến ái    ren
1323    丹    đan    màu đỏ    tan
1324    擁    ủng    ủng hộ    yoo
1325    拘    câu    câu thúc    koo
1326    穴    huyệt    sào huyệt    ketsu
1327    悟    ngộ    tỉnh ngộ    go
1328    垣    viên    tường    -
1329    漏    lậu    lộ    roo
1330    殊    thù    đặc thù    shu
1331    狭    hiệp    hẹp    kyoo
1332    冊    sách    quyển sách    satsu, saku
1333    鏡    kính    gương kính    kyoo
1334    黙    mặc    trầm mặc    moku
1335    寛    khoan    khoan dung    kan
1336    剰    thặng    thặng dư    joo
1337    没    một    trầm một    botsu
1338    覧    lãm    triển lãm    ran
1339    慢    mạn    ngạo mạn    man
1340    凍    đông    đông lạnh    too
1341    眼    nhãn    nhãn khoa    gan, gen
1342    滋    tư    phồn thịnh    ji
1343    阻    trở    cản trở, trở ngại    so
1344    往    vãng    vãng lai, dĩ vãng    oo
1345    彰    chương    hiển chương    shoo
1346    浄    tịnh    thanh tịnh    joo
1347    懲    trừng    trừng phạt    choo
1348    眠    miên    thôi miên    min
1349    寒    hàn    lạnh    kan
1350    潜    tiềm    tiềm ẩn, tiềm thức    sen
1351    秩    trật    trật tự    chitsu
1352    慨    khái    khảng khái, phẫn khái    gai
1353    菌    khuẩn    vi khuẩn    kin
1354    彫    điêu    điêu khắc    choo
1355    紅    hồng    hồng quân    koo, ku
1356    衡    hành    cái cân    koo
1357    跳    khiêu    khiêu vũ    choo
1358    熟    thục    hiền thục, thục nữ    juku
1359    拍    phách    vỗ tay    haku, hyoo
1360    冒    mạo    mạo hiểm    boo
1361    陰    âm    âm mưu, số âm    in
1362    頂    đỉnh    thiên đỉnh, đỉnh đầu    choo
1363    尋    tầm    sưu tầm, tầm nã    jin
1364    泣    khấp    khóc    kyuu
1365    唆    toa    xúi giục    sa
1366    孫    tôn    con cháu    son
1367    輩    bối    tiền bối, hậu hối    hai
1368    奇    kì    kì lạ, kì diệu    ki
1369    寄    kí    kí gửi, kí sinh    ki
1370    墓    mộ    ngôi mộ    bo
1371    雰    phân    sương mù    fun
1372    征    chinh    chinh phục, chinh phạt    sei
1373    艦    hạm    chiến hạm, hạm đội    kan
1374    尚    thượng    cao thượng    shoo
1375    塾    thục    tư thục    juku
1376    漫    mạn    chịu đựng    man
1377    喫    khiết    uống, hút    kitsu
1378    噴    phún    phun    fun
1379    唯    duy    duy nhất, duy tâm    yui, I
1380    軒    hiên    <đếm nhà>    ken
1381    芳    phương    thơm    hoo
1382    屈    khuất    khuất phục    kutsu
1383    銘    minh    khắc    mei
1384    舗    phố    phố xá    ho
1385    俵    biểu    <đếm túi>    hyoo
1386    暇    hạ    nhàn hạ    ka
1387    遂    toại    toại nguyện    sui
1388    伏    phục    phục binh, phục kích    fuku
1389    耕    canh    canh tác    koo
1390    殖    thực    sinh sản    shoku
1391    霊    linh    linh hồn    rei, ryoo
1392    剛    cương    cứng    goo
1393    湿    thấp    ẩm thấp    shitsu
1394    髪    phát    tóc    hatsu
1395    零    linh    số không    rei
1396    悔    hối    hối hận    kai
1397    穂    tuệ    tai    sui
1398    岳    nhạc    núi cao    gaku
1399    涙    lệ    nước mắt    rui
1400    祥    tường    cát tường    shoo
1401    棟    đống    tòa nhà    too
1402    培    bồi    bồi đắp    bai
1403    晩    vãn    buổi tối    ban
1404    奨    tưởng    tưởng thưởng    shoo
1405    妨    phương    phương hại    boo
1406    騰    đằng    tăng cao    too
1407    妹    muội    em gái    mai
1408    翻    phiên    phiên dịch    hon
1409    忙    mang    đa mang    boo
1410    叫    khiếu    kêu    kyoo
1411    諭    dụ    cảnh báo    yu
1412    随    tùy    tùy tùng    zui
1413    粘    niêm    niêm mạc    nen
1414    浸    tẩm    ngâm tẩm    shin
1415    壇    đàn    diễn đàn    dan, tan
1416    糖    đường    đường    too
1417    覆    phúc    đậy    fuku
1418    溶    dung    dung dịch    yoo
1419    磨    ma    mài    ma
1420    姉    tỉ    chị gái    shi
1421    猶    do    do dự    yuu
1422    鋭    nhuệ    tinh nhuệ    ei
1423    謀    mưu    âm mưu    boo, mu
1424    盾    thuẫn    mâu thuẫn    jun
1425    飼    tự    nuôi    shi
1426    勲    huân    huân chương, huân công    kun
1427    脈    mạch    tim mạch    myaku
1428    虚    hư    hư vô    kyo, ko
1429    玄    huyền    màu đen    gen
1430    棒    bổng    cái gậy    boo
1431    隔    cách    khoảng cách    kaku
1432    陛    bệ    bệ hạ    hei
1433    鬼    quỷ    ma quỷ    ki
1434    掃    tảo    quét    soo
1435    准    chuẩn    thứ nhì    jun
1436    抽    trừu    trừu tượng    chuu
1437    披    phi    mở ra    hi
1438    狂    cuồng    cuồng sát    kyoo
1439    癒    dũ    chữa bệnh    yu
1440    淡    đạm    đạm bạc    tan
1441    訂    đính    đính chính    tei
1442    緯    vĩ    vĩ độ    I
1443    佳    giai    giai nhân    ka
1444    帳    trướng    sổ    choo
1445    苗    miêu    mầm    byoo
1446    据    cư    đặt, để    -
1447    暖    noãn    ấm    dan
1448    漢    hán    hảo hán    kan
1449    径    kính    bán kính    kei
1450    磁    từ    từ tính, từ trường    ji
1451    缶    phữu    đồ hộp    kan
1452    猛    mãnh    mãnh liệt    moo
1453    咲    tiếu    nở hoa    -
1454    粒    lạp    hạt    ryuu
1455    肺    phế    phổi    hai
1456    虐    ngược    ngược đãi    gyaku
1457    才    tài    tài năng    sai
1458    卸    tá    bán buôn    -
1459    匹    thất    <đếm con vật>    hitsu
1460    布    bố    vải, tuyên bố    fu
1461    逸    dật    ẩn dật    itsu
1462    軌    quỹ    quỹ đạo    ki
1463    鑑    giám    giám định    kan
1464    荘    trang    trang trại    soo
1465    懐    hoài    hoài cổ    kai
1466    汁    trấp    nước quả    juu
1467    后    hậu    hoàng hậu    koo
1468    烈    liệt    mãnh liệt, oanh liệt    retsu
1469    嘆    thán    ca thán, cảm thán    tan
1470    胆    đảm    can đảm    tan
1471    氷    băng    băng tuyết    hyoo
1472    棋    kì    môn cờ    ki
1473    麦    mạch    lúa mạch    baku
1474    筒    đồng    cái ống    too
1475    灯    đăng    hải đăng    too
1476    妃    phi    phi tần    hi
1477    徐    từ    từ từ    jo
1478    衰    suy    suy thoái    sui
1479    乾    can    khô    kan
1480    雷    lôi    thiên lôi    rai
1481    惨    thảm    thảm thương, thảm sát    san, zan
1482    郭    quách    thành quách    kaku
1483    粧    trang    hóa trang    shoo
1484    塗    đồ    sơn vẽ    to
1485    詞    từ    ca từ    shi
1486    祈    kì    cầu nguyện    ki
1487    奮    phấn    hưng phấn, phấn đấu    fun
1488    斜    tà    nghiêng    sha
1489    霧    vụ    sương mù    mu
1490    潤    nhuận    lợi nhuận, nhuận tràng    jun
1491    俗    tục    thông tục, tục lệ    zoku
1492    脂    chi    mỡ    shi
1493    栽    tài    trồng    sai
1494    穏    ổn    yên ổn    on
1495    墨    mặc    mực tàu    boku
1496    姓    tính    họ    sei, shoo
1497    冠    quán    quán quân    kan
1498    晶    tinh    kết tinh    shoo
1499    亭    đình    cái đình    tei
1500    刈    ngải    cắt cỏ    -
1501    銅    đồng    chất đồng    doo
1502    駄    đà    thồ hàng    da
1503    棚    bằng    cái giá    -
1504    幻    huyễn    huyễn hoặc    gen
1505    巣    sào    sào huyệt    soo
1506    拝    bái    sùng bái    hai
1507    酬    thù    thù lao    shuu
1508    排    bài    bài trừ    hai
1509    巧    xảo    tinh xảo    koo
1510    魔    ma    ma quỷ    ma
1511    粛    túc    nghiêm túc    shuku
1512    邪    tà    tà ma    ja
1513    奉    phụng    phụng dưỡng, cung phụng    hoo, bu
1514    悦    duyệt    vui vẻ    etsu
1515    擦    sát    trà sát    satsu
1516    漂    phiêu    phiêu lưu    hyoo
1517    鈍    độn    ngu độn    don
1518    滝    lang    thác nước    -
1519    潔    khiết    thanh khiết    ketsu
1520    涯    nhai    sinh nhai    gai
1521    廊    lang    hành lang    roo
1522    疫    dịch    dịch bệnh    eki, yaku
1523    乏    phạp    nghèo, ít    boo
1524    矛    mâu    mâu thuẫn    mu
1525    妊    nhâm    mang thai    nin
1526    桑    tang    cây dâu    soo
1527    嫁    giá    đi lấy chồng    ka
1528    膜    mạc    niêm mạc    maku
1529    綿    miên    lụa    men
1530    班    ban    lớp    han
1531    恥    sỉ    sỉ nhục    chi
1532    謙    khiêm    khiêm tốn    ken
1533    劣    liệt    thua kém    retsu
1534    凶    hung    hung khí, hung thủ    kyoo
1535    釣    điếu    câu cá    choo
1536    疎    sơ    không thân    so
1537    拾    thập    nhặt    shuu, juu
1538    獄    ngục    cai ngục, ngục tù    goku
1539    紋    văn    hoa văn    mon
1540    紫    tử    tử ngoại    shi
1541    皿    mãnh    đĩa    -
1542    芽    nha    mầm, manh nha    ga
1543    陵    lăng    lăng tẩm    ryoo
1544    蒸    chưng    chưng cất    joo
1545    顕    hiển    hiển hách, hiển thị    ken
1546    峰    phong    đỉnh núi    hoo
1547    紡    phưởng    dệt    boo
1548    宜    nghi    thích nghi, tiện nghi    gi
1549    汗    hãn    mồ hôi    kan
1550    勘    khám        kan
1551    辛    tân    cay    shin
1552    弓    cung    cái cung    kyuu
1553    溝    câu    mương nhỏ    koo
1554    仰    ngưỡng    ngưỡng mộ    gyoo, koo
1555    泥    nê    bùn    dei
1556    姫    cơ    công chúa    -
1557    稚    trĩ    ấu trĩ    chi
1558    陶    đào    đồ sứ    too
1559    穫    hoạch    thu hoạch    kaku
1560    鎮    trấn    trấn áp, trấn tĩnh    chin
1561    酔    túy    say    sui
1562    粗    thô    thô ráp    so
1563    隻    chiếc    <đếm thuyền>    seki
1564    偶    ngẫu    ngẫu nhiên    guu
1565    貝    bối    vỏ sò    -
1566    誓    thệ    tuyên thệ    sei
1567    盆    bồn    cái bồn    bon
1568    弦    huyền    dây    gen
1569    悼    điệu    truy điệu    too
1570    伯    bá    thúc bá    haku
1571    肌    cơ    da    -
1572    惜    tích    tiếc    seki
1573    珠    châu    châu ngọc    shu
1574    碑    bi    tấm bia    hi
1575    把    bả    cầm    ha
1576    舟    chu    thuyền    shuu
1577    架    giá    cái giá    ka
1578    菓    quả    hoa quả    ka
1579    朴    phác    chất phác    boku
1580    艇    đĩnh    thuyền nhỏ    tei
1581    憂    ưu    ưu phiền    yuu
1582    刀    đao    cái đao    too
1583    壮    tráng    cường tráng    soo
1584    壌    nhưỡng    thổ nhưỡng    joo
1585    堤    đê    đê điều    tei
1586    拐    quải    bắt cóc    kai
1587    累    lũy    thành lũy, tích lũy    rui
1588    暑    thử    hè nóng    sho
1589    署    thự    biệt thự    sho
1590    澄    trừng    trong, rõ    choo
1591    符    phù    phù hiệu    fu
1592    府    phủ    chính phủ    fu
1593    謡    dao    ca dao    yoo
1594    肢    chi    tay chân, tứ chi    shi
1595    尿    niệu    niệu đạo    nyoo
1596    酷    khốc    tàn khốc    koku
1597    鉛    duyên    kim loại chì    en
1598    忍    nhẫn    tàn nhẫn, nhẫn nại    nin
1599    臭    xú    mùi thối, xú khí    shuu
1600    錯    thác    thác giác, thác loạn    saku
1601    寂    tịch    cô tịch, tịch mịch    jaku, seki
1602    狩    thú    săn bắn    shu
1603    猫    miêu    con mèo    byoo
1604    恭    cung    cung kính    kyoo
1605    隅    ngung    góc    guu
1606    魂    hồn    linh hồn    kon
1607    唐    đường    nhà Đường, Trung quốc    too
1608    怪    quái    kì quái, quái vật    kai
1609    砕    toái    phá vỡ    sai
1610    虜    lỗ    tù binh    ryo
1611    垂    thùy    rủ xuống    sui
1612    頻    tần    tần số, tần suất    hin
1613    灰    hôi    tro    kai
1614    鼻    tị    mũi    bi
1615    傍    bàng    bàng quan    boo
1616    践    tiễn    thực tiễn    sen
1617    呉    ngô    triều Ngô, Trung quốc    go
1618    洞    động    hang động    doo
1619    諾    nặc    chấp thuận    daku
1620    俸    bổng    lương bổng, bổng lộc    hoo
1621    履    lí    đi, mặc    ri
1622    坊    phường    phường    boo, boQ
1623    穀    cốc    ngũ cốc    koku
1624    呈    trình    trình bày, đệ trình    tei
1625    髄    tủy    xương tủy    zui
1626    庶    thứ    thứ dân    sho
1627    遭    tao    tao ngộ    soo
1628    匠    tượng    nghệ nhân    shoo
1629    膚    phu    da    fu
1630    飢    cơ    đói, cơ ngạ    ki
1631    寸    thốn    thước đo    sun
1632    寧    ninh    an ninh    nei
1633    炊    xuy    nấu cơm    sui
1634    閲    duyệt    kiểm duyệt    etsu
1635    寮    liêu    kí túc xá    ryoo
1636    赦    xá    tha thứ, dung xá, xá tội    sha
1637    赴    phó        fu
1638    麗    lệ    mĩ lệ    rei
1639    宰    tể    chúa tể, tể tướng    sai
1640    殴    ẩu    ẩu đả    oo
1641    怠    đãi    lười biếng    tai
1642    偉    vĩ    vĩ đại    I
1643    羅    la    lụa    ra
1644    胃    vị    dạ dày    I
1645    鉢    bát    cái bát    hatsu, hachi
1646    該    cai        gai
1647    机    cơ    cái bàn    ki
1648    墳    phần    mộ phần    fun
1649    峡    hạp    đường núi hẹp    kyoo
1650    宴    yến    yến tiệc    en
1651    窮    cùng    cùng cực    kyuu
1652    憾    hám    hối hận    kan
1653    靴    ngoa    giầy    ka
1654    傘    tản    cái ô    san
1655    塔    tháp    tòa tháp    too
1656    凡    phàm    phàm nhân    bon, han
1657    弊    tệ    tệ hại, tệ xá    hei
1658    漠    mạc    sa mạc    baku
1659    騎    kị    kị sĩ    ki
1660    循    tuần    tuần hoàn    jun
1661    召    triệu    triệu tập    shoo
1662    如    như    như thế    jo, nyo
1663    裸    lõa, khỏa    khỏa thân    ra
1664    愚    ngu    ngu ngốc    gu
1665    朱    chu        shu
1666    旋    toàn        sen
1667    縫    phùng    may vá    hoo
1668    鶏    kê    con gà    kei
1669    僧    tăng    tăng lữ    soo
1670    搬    ban    vận chuyển    han
1671    獣    thú    thú vật    juu
1672    詐    trá    lừa dối    sa
1673    吐    thổ    thổ huyết, thổ lộ    to
1674    窒    trất    ngạt    chitsu
1675    幣    tệ    tiền tệ    hei
1676    慈    từ    từ bi, nhân từ    ji
1677    縛    phược        baku
1678    欺    khi    lừa dối    gi
1679    帽    mạo    cái mũ    boo
1680    腸    tràng    ruột    choo
1681    濯    trạc    rửa    taku
1682    薫    huân    thơm    kun
1683    粋    túy    tinh túy    sui
1684    哀    ai    bi ai    ai 
1685    搭    đáp    chất lên xe    too
1686    漬    tí    ngâm tẩm    -
1687    畳    điệp    chiếu    joo
1688    娠    thần    mang thai    shin
1689    沸    phí    đun sôi    futsu
1690    媒    môi    môi giới    bai
1691    殻    xác    vỏ    kaku
1692    暦    lịch    lịch    reki
1693    枯    khô    khô khát    ko
1694    蓄    súc    lưu trữ    chiku
1695    畜    súc    súc vật    chiku
1696    辱    nhục    sỉ nhục    joku
1697    戯    hí    hí kịch    gi
1698    刃    nhận    lưỡi dao    jin
1699    槽    tào    cái máng    soo
1700    憎    tăng    ghét    zoo
1701    舶    bạc    tàu    haku
1702    酵    diếu    lên men    koo
1703    賓    tân    tân khách, tiếp tân    hin
1704    碁    kì    cờ    go
1705    扇    phiến    quạt    sen
1706    坪    bình    36 feet vuông    -
1707    墜    trụy    rơi, trụy lạc    tsui
1708    囚    tù    tù nhân    shuu
1709    桃    đào    cây đào    too
1710    娯    ngu    vui chơi, ngu lạc    go
1711    幾    kỉ    hình học    ki
1712    蛇    xà    con rắn    ja, da
1713    酢    tạc    dấm    saku
1714    紳    thân    đàn ông    shin
1715    瓶    bình    cái bình    bin
1716    眺    thiếu    nhìn    choo
1717    涼    lương    mát    ryoo
1718    枢    xu    chốt cửa    suu
1719    譜    phổ, phả    phổ nhạc, gia phả    fu
1720    鍛    đoán    luyện    tan
1721    鼓    cổ    cái trống    ko
1722    轄    hạt    địa hạt    katsu
1723    餓    ngạ    đói    ga
1724    豚    đồn    con lợn    ton
1725    盲    manh    mù    moo
1726    飽    bão    bão hòa    hoo
1727    洪    hồng    hồng thủy    koo
1728    藩    phiên        han
1729    疾    tật    tật bệnh    shitsu
1730    昆    côn    côn trùng    kon
1731    又    hựu    lại    -
1732    淑    thục    hiền thục    shuku
1733    偵    trinh    trinh thám    tei
1734    篤    đốc        toku
1735    燥    táo    can táo    soo
1736    憤    phẫn    phẫn uất    fun
1737    恨    hận    căm hận    kon
1738    泡    bào    bọt    hoo
1739    叙    tự    kể lại    jo
1740    笛    địch    ống sáo    teki
1741    匿    nặc    nặc danh    toku
1742    痴    si    ngu si    chi
1743    曹    tào    phán xử    soo
1744    伐    phạt    thảo phạt    batsu
1745    遷    thiên    thiên đô, thiên di    sen
1746    概    khái    khái niệm, đại khái    gai
1747    悠    du    xa xăm    yuu
1748    凝    ngưng    ngưng kết, ngưng tụ    gyoo
1749    甚    thậm    thậm chí    jin
1750    舌    thiệt    cái lưỡi    zetsu
1751    渦    qua    dòng xoáy    ka
1752    享    hưởng    hưởng thụ    kyoo
1753    尼    ni    ni cô    ni
1754    廉    liêm    thanh liêm    ren
1755    傑    kiệt    tuấn kiệt, hào kiệt    ketsu
1756    尺    xích    thước    shaku
1757    濁    trọc    đục    daku
1758    肖    tiếu    giống    shoo
1759    遍    biến    lần    hen
1760    冗    nhũng        joo
1761    款    khoản    điều khoản    kan
1762    扶    phù    phù hộ, phù trợ    fu
1763    弔    điếu    phúng điếu    choo
1764    扉    phi    cái cửa    hi
1765    掌    chưởng    lòng bàn tay    shoo
1766    朽    hủ    bất hủ    kyuu
1767    硫    lưu    lưu huỳnh    ryuu
1768    猿    viên    con khỉ    en
1769    礁    tiều    đá ngầm    shoo
1770    陪    bồi    bồi thẩm đoàn    bai
1771    嘱    chúc    dặn    shoku
1772    醸    nhưỡng    gây nên    joo
1773    敢    cảm    dám, dũng cảm    kan
1774    換    hoán    giao hoán    kan
1775    嗣    tự    thừa kế    shi
1776    暁    hiểu    bình minh    gyoo
1777    挟    hiệp    kẹp    kyoo
1778    肯    khẳng    khẳng định    koo
1779    猟    liệp    săn bắn    ryoo
1780    胎    thai    bào thai    tai
1781    胴    đỗng    thân hình    doo
1782    塊    khối    đống    kai
1783    絹    quyên    lụa    ken
1784    紺    cám    xanh đậm    kon
1785    憩    khế    nghỉ ngơi    kei
1786    厘    li    một li    rin
1787    屯    đồn    đồn trú    ton
1788    挿    sáp    cho vào    soo
1789    斗    đẩu    một đấu    to
1790    摂    nhiếp    nhiếp chính, nhiếp thủ    setsu
1791    乙    ất    can Ất    otsu
1792    剖    phẫu    phẫu thuật, giải phẫu    boo
1793    詠    vịnh    ngâm thơ, vịnh    ei
1794    睡    thụy    ngủ, thụy miên    sui
1795    侍    thị    người hầu, thị lang    ji
1796    酪    lạc    sản phẩm sữa, nước quả ép    raku
1797    汽    khí    không khí, hơi    ki
1798    奔    bôn    chạy, bôn tẩu    hon
1799    岬    giáp    mũi đất    -
1800    羊    dương    con dê, con cừu    yoo
1801    吟    ngâm    ngâm, ngân nga    gin
1802    帆    phàm    cánh buồm    han
1803    奴    nô    nô lệ, nô dịch    do
1804    糾    củ    buộc dây    kyuu
1805    茎    hành    thân cây cỏ    kei
1806    喝    hát    mắng    katsu
1807    忌    kị    ghét, kiêng kị, cấm kị    ki
1808    抗    kháng    chống lại, đề kháng, kháng chiến    koo
1809    坑    khanh    hố đào    koo
1810    禅    thiền    thiền tọa    zen
1811    閑    nhàn    an nhàn, nhàn rỗi    kan
1812    逓    đệ    đệ trình, gửi đi    tei
1813    逝    thệ    chết    sei
1814    愉    du    sảng khoái, du khoái    yu
1815    迅    tấn    nhanh chóng, thông tấn    jin
1816    癖    phích    tật, tật xấu    heki
1817    慌    hoảng    hốt hoảng, hoảng loạn    koo
1818    抹    mạt    bột, mài thành bột    matsu
1819    錬    luyện    tinh luyện, rèn luyện    ren
1820    遮    già    cản trở    sha
1821    硝    tiêu    kiềm nitrade    shoo
1822    尉    úy    cấp úy, trung úy    I
1823    滴    đích    giọt nước    teki
1824    勅    sắc    sắc lệnh    choku
1825    隷    lệ    nô lệ, lệ thuộc    rei
1826    錠    đĩnh    viên thuốc, khóa    joo
1827    拙    chuyết    vụng về, dở    setsu
1828    迭    điệt    luân phiên    tetsu
1829    擬    nghĩ    bắt chước    gi
1830    翁    ông    ông già    oo
1831    肪    phương    béo, phương phi    boo
1832    鋳    chú    đúc    chuu
1833    蚕    tằm    con tằm    san
1834    塀        hàng rào    hei
1835    愁    sầu    buồn bã, sầu muộn    shuu
1836    卑    ti    thấp kém, ti tiện, tự ti    hi
1837    慕    mộ    hâm mộ, ái mộ    bo
1838    庸    dung    bình thường, dung tục, trung dung    yoo
1839    藻    tảo    tảo biển    soo
1840    窯    diêu    lò nung    yoo
1841    嬢    nương    cô nương    joo
1842    渓    khê    thung lũng, khê cốc    kei
1843    峠        đèo    -
1844    痢    lị    bệnh lị    ri
1845    襟    khâm    vạt áo, cổ áo    kin
1846    禍    họa    tai họa    ka
1847    漆    tất    sơn    shitsu
1848    孔    khổng    lỗ hổng    koo
1849    繕    thiện    cải thiện    zen
1850    楼    lâu    tòa nhà, nhà lầu    roo
1851    畔    bạn    ruộng lúa    han
1852    嫡    đích    chính thê, đích tôn    chaku
1853    斥    xích    bài xích    seki
1854    泌    bí    rỉ ra, tiết ra    hitsu, hi
1855    蛍    huỳnh    đom đóm, huỳnh quang    kei
1856    侮    vũ    sỉ nhục, vũ nhục    bu
1857    棺    quan    quan tài    kan
1858    幽    u    tối tăm, u tối    yuu
1859    謹    cẩn    kính cẩn    kin
1860    凸    đột    lồi    totsu
1861    醜    xú    xấu xí    shuu
1862    婿    tế    con rể    sei
1863    賊    tặc    trộm cướp, đạo tặc    zoku
1864    姻    nhân    hôn nhân    in
1865    租    tô    thuế, tô thuế    so
1866    褒    bao    khen ngợi    hoo
1867    堪    kham    chịu đựng được    kan
1868    叔    thúc    chú, bác, thúc phụ    shuku
1869    寡    quả    cô quả, quả phụ    ka
1870    矯    kiểu    sửa cho đúng, kiểu chính    kyoo
1871    嚇    hách    nạt nộ, hách dịch    kaku
1872    蚊    văn    con muỗi    -
1873    殉    tuẫn    chết vì đạo, tuẫn tiết    jun
1874    栓    xuyên    then cài    sen
1875    窃    thiết    trộm cắp    setsu
1876    搾    trá    ép, vắt    saku
1877    賜    tứ    ban tặng    shi
1878    渇    khát    khát, khát vọng    katsu
1879    罷    bãi    hủy bỏ, bãi bỏ    hi
1880    霜    sương    sương mù    soo
1881    唇    thần    môi    shin
1882    酌    chước    chuốc rượu    shaku
1883    蛮    man    man di, dã man    ban
1884    耗    hao    tiêu hao, hao mòn    moo, koo
1885    拷    khảo    tra khảo, tra tấn    goo
1886    堕    đọa    rơi xuống, xa đọa    da
1887    凹    ao    lõm    oo
1888    逐    trục    đuổi theo, khu trục    chiku
1889    附    phụ    đính kèm, phụ lục    fu
1890    厄    ách    tai ách    yaku
1891    侯    hầu    tước hầu, hầu tước    koo
1892    升    thăng    đấu, cái đấu (để đong)    shoo
1893    雌    thư    con cái (<>con đực)    shi
1894    爵    tước    tước hiệu, quan tước    shaku
1895    桟    sạn    giá để đồ    san
1896    衷    trung    ở giữa    chuu
1897    鐘    chung    cái chuông    shoo
1898    倣    phỏng    mô phỏng    hoo
1899    煩    phiền    phiền muộn    han, bon
1900    妄    vọng    sằng, càn, vô căn cứ    moo, boo
1901    抄    sao    viết rõ ràng, tổng kết    shoo
1902    婆    bà    bà già    ba
1903    韻    vận    vần, âm vận    in
1904    儒    nho    nho giáo    ju
1905    芋    dụ    khoai    -
1906    帥    soái    tướng soái    sui
1907    惰    nọa    lười biếng    da
1908    伺    tứ    hỏi thăm    shi
1909    某    mỗ    ~ nào đó    boo
1910    賦    phú    thơ phú, thiên phú    fu
1911    壱    nhất    số một, một (thay cho 一)    ichi
1912    痘    đậu    thủy đậu (bệnh)    too
1913    褐    hoạt    màu nâu    katsu
1914    倹    kiệm    tiết kiệm    ken
1915    薪    tân    củi    shin
1916    宵    tiêu    đầu tối, nguyên tiêu    shoo
1917    繭    kiển    lông mày    ken
1918    詔    chiếu    chiếu chỉ của vua    shoo
1919    漸    tiệm    dần dần, tiệm cận    zen
1920    吏    lại    quan lại, thư lại    ri
1921    弧    hồ    cung, cánh cung    ko
1922    畝    mẫu    mẫu (đo diện tích)    -
1923    丙    bính    can bính (can thứ 3)    hei
1924    銑    tiển    gang    sen
1925    塑    tố    đắp tượng    so
1926    劾    hặc    luận tội    gai
1927    濫    lạm    làm quá, lạm dụng    ran
1928    墾    khẩn    khai khẩn    kon
1929    謄    đằng    sao chép    too
1930    但    đãn    nhưng, do đó    -
1931    箇    cá    cá thể, cá nhân    ka
1932    謁    yết    yết kiến    etsu
1933    頒    ban    ban bố, ban phát    han
1934    崇    sùng    tôn sùng, sùng bái    suu
1935    璽    tỉ    con dấu của vua, quốc tỉ    ji
1936    錘    chùy    quả cân    sui
1937    虞    ngu    lo lắng    -
1938    遵    tuân    tuân theo, tuân phục    jun
1939    弐    nhị    số hai (thay cho 二 trên tiền giấy)    ni
1940    勺    chước    gáo múc, <đơn vị đo>    shaku
1941    且    thả    và, hơn nữa    -
1942    脹    trướng    nở ra, bành trướng    choo
1943    斤    cân    cân (kilo), cái rìu    kin
1944    匁        <đơn vị đo khối lượng>    -
1945    朕    trẫm    trẫm (nhân xưng của vua)    chin
Form đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau

Danh mục
Nhận xét
Go to top